Att hålla en ABC-workshop online

För några år sen deltog jag i ett webinarium där Clive Young och Nataša Perović från University College London, presenterade sitt workshop-koncept kallat ABC LD – Activity based curriculum learning design. Det är ett koncept som i sitt mest klassiska utförande är en 90 minuter lång, intensiv workshop där grupper skapar visuella storyboards för att tillsammans planera en kurs eller modul utifrån givna aktivitetstyper: inhämta kunskap, diskutera, samarbeta, utforska, tillämpa/praktisera och skapa. En workshopledare – facilitator håller i trådarna, håller tiden och stöttar grupperna i det arbete som förväntas av dem.

Four steps for rescuing a stalled brainstorm CC BY SA opensource.com, Flickr

Eftersom jag är en stor fantast av analoga verktyg fastnade jag just för möjligheterna att jobba med en stor A1-yta som en stor canvas, färgkodade kort, pennor och korta, fokuserade brainstormingpass. Vi testade detta vid några enstaka tillfällen på Didacticum, men hann inte etablera det som en del av våra bokningsbara koncept förrän det kom en pandemi.

Hur gör vi samma aktivitet, men helt online? Vilka verktyg ska vi använda? Eftersom allt ursprungsmaterial delas som en öppen lärresurs via UCL, tänkte jag dela med mig av hur jag lagt upp det vid två tillfällen den senaste månaden.

Förbereda deltagarna

Just för att det är en helt digital workshop behöver en del tid läggas en tydlig ram för vad som ska ske, vad som förväntas av deltagarna och en kort presentation av vilka it-verktyg som ska användas inklusive länk till lämplig “kom-igång-guide” (Padlet-guide från IT-utbildarna). Jag som facilitator skapar ett Zoom-rum och berättar i text hur arbetsflödet kommer ske: Instruktion i helgrupp, arbete i mindre grupp (break-out-rum), återsamling/reflektion, ny instruktion och sen arbete i grupp igen (och detta upprepas några gånger beroende på hur lång workshopen ska vara).

Det är också viktigt att på förhand komma överens med dem som beställt workshop om

1) Vilken idé/kurs/modul ska respektive grupp arbeta med 2) Hur många grupper ska det vara.

Digitala verktyg 

Vi använder Zoom som mötesverktyg inklusive funktionen break-out-room. Ev även polls för utvärdering i slutet. Går även att göra utvärdering i någon av de padlets som använts.

Padlet används både som en yta för instruktion, samarbete och utgör det visuella storyboard som ska skapas. Workshopledaren sätter upp dessa, som distribueras när workshopen påbörjas.

Användning av Padlets olika design och funktioner

Jag som workshopledare (och ibland co-facilitator) utgår från ett strukturerat manus som ligger i en egen Padlet som jag ej delar med deltagarna som är en egen anpassning av instruktionerna från UCL. I detta manus finns även angivet hur och när jag ska hantera olika typer av digitala verktyg för att få arbetet att flyta på.

Min manus-mall, Padlet.

Den första Padlet som möter deltagarna introducerar uppgift 1-2 och fylls därefter på av mig som workshopledare i takt med workshopens progression.

Aktiviteter för undervisning och lärande (del 1) mall

Uppgift 1 steg 1 och 2 görs direkt på denna Padlet, antingen genom att deltagarna själva skapar nya kort eller skriver kommentar under de kort som redan finns utlagda.

Inför uppgift 2 introduceras respektive grupps visuella storyboard och jag har valt att använda Padlets design för tidslinje. Instruktion till uppgiften finns på den Padlet gruppen får.

ABC Storyboard – mall

Inför uppgiften som kretsar kring att specificera aktiviteter visas kortens tänkta baksida på en padlet kallad Exempel på aktiviteter – online och traditionella.

Utvecklingsmöjligheter

I detta utförande sitter jag helt själv och kan inte lyssna av grupperna utan att riskera att jag stör/avbryter genom att gå emellan rummen. Jag kan skicka ut envägsmeddelanden, men det använder jag mest för att påminna om att det är X antal minuter kvar tills återsamling.

Detta gör det svårt att hjälpa deltagarna att behålla fokus, prata om “rätt” saker och faktiskt hinna med det som är tänkt på den korta tidsramen. Finns resurser vore det önskvärt att vara 1 facilitator per grupp, som hela tiden följer med i diskussionerna i gruppernas rum.

Jag har funderat över att ersätta Padlet med en annan kollaborativ digital molntjänst – Mural, men upplever att det än så länge är viktigare med en lägre ingångströskel för nybörjare och där är Padlet betydligt enklare. Men vid lite längre workshops, eller med möjlighet att ha ett förberedande tillfälle där just verktygen gås igenom vore det intressant att se vilka möjligheter Mural skulle kunna innebära.

Är du nyfiken på att veta mer om detta? Den 21/4 håller jag i en workshop – håll utkik eller anmäl intresse redan nu genom: didacticum@liu.se.

Läs mer om ABC LD:

Young, C. and Perović, N. (2016) Rapid and Creative Course Design: As Easy as ABC? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 228, 390-395