Spaning #4: Utbildning för alla – Ny rapport från SFS: Särskilt pedagogiskt stöd – en kartläggning av lärosätenas insatser

Omslagsbild rapport

I slutet av januari släppte SFS (Sveriges förenade studentkårer) en rapport gällande den granskning som genomförts av det pedagogiska stöd som finns (eller inte finns…) vid 43 lärosäten i Sverige. En av deras förslag för att förbättra situationen är att kompetensutveckla lärarna – något som ingår i våra högskolepedagogiska kurser, men vi täcker långt ifrån alla aspekter så vi har en del kvar att göra.

Här finner du rapporten i sin helhet via SFS hemsida.