Högglassigt pedagogiskt stöd på LiU?

Nu har jag varit föreståndare på Didacticum i två år vilket i den akademiska världen brukar betyda att man hyfsat kan sitt jobb. Första året brukar man i panik och ångest genomföra uppgifter man inte ens visste fanns. Andra året så låtsas man att man har läget under kontroll, man har ju liksom gjort det en gång tidigare. Det tredje året är det meningen att man ska börja leverera resultat. I ett tidigare blogginlägg här berättade Anna Söderström om vår kick-off föregående vecka. Temat för årets kick-off var Vision, Värdegrund och Verksamhetsplan. Utifrån LiU:s verksamhetsplan och vår egna funderade vi tillsammans på vad vår Vision och Värdegrund ska vara. Många förslag och idéer kom upp, och embryon till slogans uppstod, där min favorit just nu är ”Högglassigt pedagogiskt stöd på LiU”.

I mitt uppdrag som föreståndare på Didacticum ingår många olika arbetsuppgifter, från mikro till makronivå. Vårt koncept ”ta hjälp av en pedagog” börjar bli alltmer utnyttjat och ibland får även jag som föreståndare nöjet att bli utlånad. Min personliga favorit är när jag får vara med och auskultera och ge respons på en kollegas läraktivitet. En annan viktig arbetsuppgift är att hålla koll på vad som händer på fakultets- och institutionsnivå. Vad behöver lärare för stöttning på kurs- och programnivå, och hur vi kan vi på Didacticum bidra. Ett exempel på detta när att närvara på fakulteternas grundutbildningsdagar. För någon vecka sedan hade teknisk fakultet PUG-dag och då var jag och några kollegor med, och ett utfall blir att personer som får PUG-medel i år även kan få en person att bolla med från Didacticum när projektet genomförs och dokumenteras.

Didacticum ska också samverka med likande enheter på nationell nivå. Vi ingår i en konstellation som kallas U6 (Uppsala, Lund, Umeå, Linköping, Stockholm och Göteborg). Möten genomförs en gång per termin då vi diskuterar gemensamma utmaningar och även försöker samordna satsningar.

Mest aktuellt för oss på Didacticum just nu, vid sidan av kurser och seminarier, är att vi tillsammans med Mälardalens högskola och Örebro universitet anordnar konferensen NU2018. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen. Temat för årets konferens är ”Det akademiska lärarskapet” och anmälan är öppen fram till 15 september. Ta gärna en titt in på hemsidan NU2018.se.

Ett sätt att möta institutioners och avdelningars behov är ju det personliga mötet med kollegor. Didacticums upplägg med ett kollegialt lärande bygger på att samtliga som jobbar på Didacticum även finns på institution och kan fungera som ett kitt mellan oss och avdelningarna. Men ibland fastnar ju information på vägen, så min ambition för höstterminen att ta mig runt på olika avdelningars lunchrum och äta min matlåda hos er. Så när ni minst anar det, kommer jag att dyka upp hos er.

Tveka inte att höra av dig till mig om du har funderingar kring vad vi kan erbjuda din kurs eller din avdelning.

Gunvor, föreståndare på Didacticum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *