Social tango

Ett inlägg i sviten ”Semester i Singapore

People dancing tango
Social tango dancing at the Urania milonga Peter Stefanics, CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons


Jag har nog aldrig funderat lika mycket på arbetsmiljön som jag gör nu, på den sociala interaktionen mellan människor på en arbetsplats. Det finns mycket tid för mig att fundera på sådant, eftersom jag nästan inte kommunicerar med någon här. Jag vet förstås att vår svenska fikakultur är lite speciell, men kontrasten mot hur det fungerar här, på min avdelning, på mitt universitet i Singapore, är stor.

Innan jag fortsätter måste jag rannsaka mig själv. Jag är inte superbra på att hålla regelbunden kontakt med mina vänner, jag tänker ibland mer än jag agerar, och jag har en ”kan själv”-ådra som gör att det dröjer innan jag ber om hjälp med saker. Så visst kan problemet delvis ligga hos mig. Men ändå, jag har lätt att prata med folk jag inte känner och här har jag verkligen försökt bjuda till. Jag kan inte ta på mig skulden, det behövs två för en tango, och här står jag ensam, hör inte ens någon musik. Hemma: fika och lunch med kollegerna, regelbundna informations- och diskussionsmöten, seminarier var och varannan vecka, spontana samtal i korridoren, after work då och då. Här: alla dörrar är stängda i korridorerna, många jobbar hemifrån så ofta de kan, inga avdelningsmöten, inga seminarier, inga inviter om att luncha tillsammans, ett litet fikarum där det händer att någon sitter och läser tidningen, men där det oftast är tomt.

Detta är förstås jobbigt på det personliga planet, men min tid här är begränsad så det kan jag hantera. Men jag funderar på vad denna brist på social interaktion innebär för kvaliteten i forskning och undervisning. Nu vet jag förstås inte hur mycket det pratas och diskuteras innanför de stängda dörrarna, men min känsla när jag pratar om kurser och undervisning med folk här (jo, det händer trots allt att jag pratar med någon) är att man diskuterar väldigt lite om kursinnehåll och undervisningsformer, och inte samarbetar särskilt mycket. Var och när utbyter man tankar om ämnet och erfarenheter från undervisningen? Hur utvecklar man kurser och program på ett vettigt sätt om man inte pratar om det? Hur ska man kunna leva upp till universitetets, och landets, övergripande ambition att få studenterna mer kreativa och aktiva, om man inte har en levande diskussion?

Vad beror det här på? Är lärarna alltför stressade för att hinna med reflektion och utveckling? Ja, i viss mån är det nog så. Vi vet ju alla att konkurrensen i den akademiska världen innebär ett tryck på att meritera sig genom vetenskaplig publicering mm. I Singapore är man dessutom uppfostrad med modersmjölken att prestera på topp för att ta sig vidare i skolsystem och karriär. Generellt sett jobbar man många timmar i veckan, och många tycker nog inte att det finns tid att göra det lilla extra, eller att sitta och fika. Men det finns också något annat, en ”asiatisk kultur” att värna integriteten, att undvika konfrontation och konflikter, som kan bidra till att man inte öppnar upp för diskussion på ett sätt jag är van vid. Dessutom är det mer hierarkiskt här. Det är inte självklart att man ska ta egna initiativ. Förändring uppstår snarare som effekt av beslut i högre instans. I en sådan kultur kan det kännas som bortkastad tid att ägna några timmar åt att diskutera utveckling med sina kolleger.

När jag pratade med personalen på Centre for Teaching, Learning, and Pedagogy, NTUs motsvarighet till Didacticum, blev de intresserade av hur vi jobbar på LiU för att skapa en miljö som stimulerar till pedagogisk utveckling. Jag fick därför hålla ett online-seminarium som besöktes av 70–80 personer från olika delar av NTU. Jag delade med mig av mina erfarenheter och tryckte bland annat på hur de inofficiella mötena, t.ex. gemensam fika och lunch, i praktiken tillför väldigt mycket till verksamheten, eftersom man på ett otvunget sätt utbyter idéer, löser små problem, föder tankar hos varandra mm. En annan sak jag poängterade var vikten av att skapa forum där man diskuterar pedagogiska frågor med sina kolleger. Det blev en del diskussion efter mitt föredrag, och jag har även fått frågor i efterhand från deltagare. Vissa ser möjligheter, men det finns också röster som lyfter fram problemen: ”Mycket intressant, men kulturen är nog lite annorlunda här.” ”Hur får man till detta i en motvillig organisation?”. Ja, svarar jag, någonstans måste man börja, och det är rimligen upp till alla att dra sitt strå till stacken. Jag tar i alla fall med mig ett paket kakor till fikarummet nästa gång och hoppas att någon dyker upp.

Semester i Singapore

Nej, det är inte semester jag är här för. Meningen är ju att jag ska studera hur de jobbar med undervisning, pedagogik, hur man planerar och bedriver utbildningen mm här på Nanyang Technological University, NTU, under en termin. En ”semester” alltså – ja, jag tror du kan engelska tillräckligt bra för att fatta att jag försökte skoja till det lite, väcka er uppmärksamhet liksom, och eftersom du fortfarande läser verkar det ha fungerat. Eller så kan du bara inte släppa det trots att du egentligen tycker att det mest verkar fånigt. Ungefär som när man skäms för att man sitter kvar och tittar på ett TV-program man egentligen inser att man borde stänga av, men på något sätt går det bara inte att trycka på knappen. Säga vad man vill, men då har programmakarna ändå lyckats. Kanske är inte det viktigaste hur man fångar tittarna, utan att man gör det. Och så är det ju med undervisning också. Om man vill att studenterna ska lära sig något måste man hitta ett sätt att få dem att stanna kvar och lyssna. Det finns nog många vägar att fånga dem, och vilket sätt som fungerar beror på så mycket: vem man själv är som person, vilka studenter man har framför sig och vilken kontext de befinner sig i till exempel. På min gymnasieskola gick en story om en vikarie som fått de stökiga eleverna att tystna och lyssna. Det sas att han ställde sig på katedern, drog ner gylfen, plockade fram en banan, skalade och åt innan han drog igång lektionen. Kanske är det bara en skröna, kanske är det sant. Kanske kunde man faktiskt göra så på 80-talet utan att bli anmäld och avskedad, även om vi idag tycker att det är ett olämpligt beteende. Men nog skulle det väcka uppmärksamhet och visst krävs det krävs en viss typ av person för att göra det.

Hur som helst, NTU har rykte om sig att vara duktiga på undervisning, inte minst när det gäller att använda IT-stöd. I Times Higher Educations ranking över världens unga universitet (dvs under 50 år), stoltserar LiU med att ligga på plats 38. Inte alls dåligt, men nummer 2 på den listan är NTU, så nog bör det finnas en hel del att lära här. Å andra sidan har de inte särskilt lång tradition av den typ av undervisning som genomsyrar det svenska utbildningsväsendet, där vi förväntar oss att studenterna ska vara aktiva, kreativa och tänka fritt. Om jag förstått det rätt så är det främst under det senaste decenniet som man i Singapore svängt över från en mer traditionell undervisning inriktad på faktakunskap. Men även med goda intentioner och stark styrning, har verkligen utbildningssystemet och lärarkåren lyckats ställa om på så kort tid? Det ska bli intressant att få inblick i hur såväl lärarna som studenterna tänker och agerar. Min ambition är att då och då dela med mig av mina tankar här på Didacticums blogg.

Förresten, det här med semester kanske inte är helt fel trots allt. Jag är här tack vare ett ”Teaching Sabbatical”-stipendium från STINT. Den bakomliggande tanken med dessa stipendier är att ge universitetslärare möjlighet att under en termin komma bort från sin akademiska vardag för att uppleva något annat och ges möjlighet att reflektera över undervisning och sin lärarroll, något som många annars har svårt att hitta tid till. Så man kan säga att det är en sorts semester från det vanliga jobbet. Dessutom finns det en hel del att titta på här i Singapore, så det är klart jag kommer att vara en helt vanlig turist också då och då!

Björn Oskarsson