Death by powerpoint

En vanligt förekommande föreläsning/workshop som ges i anslutning till IKT-studion är presentationsteknik. Och det vi främst försöker lyfta fram är presentationer och verktyg som underlättar en annan typ av berättande än det som vi väldigt snabbt formas in i. Glöm allt vad punktlistor och kompakta text-sjok heter!

Hade du tänkt säga något under tiden som publiken försöker läsa all text du presenterar så är det inte helt ovanligt att det du faktiskt säger inte riktigt går fram. Det är få personer som inte sätter igång att läsa en text som projiceras med hjälp av powerpoint/keynote. Och om det som står också är det du säger – varför är då föreläsningen viktig? Hade det räckt att bara skicka ut presentationen med anteckningar?

På fredag kommer min kollega Linnea Björk Timm berätta mer under rubriken: Glöm allt du lärt dig om punktlistor! i bibliotekets föreläsningsserie Trekvart på bibblan.

Tid: 11.00-11.45

Plats: Kilen på Vallabiblioteket, Hus D Campus Valla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *