Att förstå en dystopisk filterbubbla

– eller, när en musiklansering stängde ett helt universitet.

(Detta blogginlägg är ingen kritik mot nedstängningen i sig, utan ett försök att förklara mekanismer och begrepp som driver en subkultur som delvis har en annan kunskapssyn än vi normalt är vana vid inom akademien. Dessutom finns det olika sätt att tolka den figur som syntes på affischerna – dvs svårt att avgöra om uppsåtet var gott eller ont)

Fredagen den 23 augusti 2019 utrymdes alla våra campus vid Linköpings universitet pga ett uppfattat hot. Längs med corson (huvudgatan längs campus) på Valla hade ett stort antal handgjorda små lappar satts upp under natten. En del uppfattade det som ett skämt, andra tyckte att budskapet var obehagligt. Figuren på lapparna var en ledsen clown – en sk jester.

Reading Jester
Reading Jester, Wikimedia Commons

En jester är en person som återfinns redan i medeltiden och renässansen, samt i Shakespeares pjäser. Budskapet på en del av lapparna var även att jester måste dö. Dock var stavningen förvrängd på ett sätt som indikerade en koppling till nätet.

Denna figur har även plockats upp av både populärkultur och subkulturer som utvecklat sitt tankestoff primärt i virtuella forum. Jester/joker/clownen används inom skräckfilmer och dystopiska samhällsskildringar (några aktuella exempel: Det och Joker), men är även en karaktär kopplad till hacktivism.

I denna community används ofta mask för att inte röja sin rätta identitet och just jester är den som kopplas till Grey Hat-rörelsen. Då med en stavning snarlik den på lapparna på corson, dvs: th3j35t3r.

Mer känd är troligen en annan hacktivist-grupp, som går under namnet Anonymous vars Guy Fawkes-mask blev visuellt känd genom serieromanen (1982-1989) av Alan Moore och David Lloyd, och senare även genom filmen V för Vendetta (2005). Likt en jester har även denna figur sina anor från medeltiden då den ursprungliga Guy Fawkes levde och gjorde uppror mot överheten. En underhållare och en rebell.

Markus Winkler [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
Guy Fawkes-mask vid demonstration Markus Winkler CC BY-SA 2.0 Wikimedia commons
Denna figur utgör med andra ord en mycket tvetydig kulturyttring när den dyker upp på vårt campus – i det här fallet även med koppling till ett öppet instagramkonto, där filmer publicerats innehållande referenser till Shakespeare och skolskjutningar. Detta riktad mot ett universitet i en stad som på kort tid drabbats av två allvarliga sprängdåd, som ännu inte lett till något gripande.

Varför skriver jag då om detta? Jo, för jag tror att det är bra med en förståelse för de begrepp som florerat i relation till det som hänt. Affischerna på campus gick att koppla till ett antal sociala mediekonton som gjorde att det relativt snabbt gick att både förstå anledningen till varför ett universitet valde att stänga, men också en inblick i en typ av kultur som har en alternativ syn på kunskap. Dessutom var det inte särskilt svårt för allmänheten att själva hitta personen bakom affischerna.

Att internet möjliggör en remix av både tankestoff, idéer, historia – i kombination med visuell kommunikation är inget nytt. Lägg därtill referenser till populärkultur, fiktiva och dokumentära berättelser så blir det lätt att svårtolkat material för den som inte är insatt. Ibland blir remixen direkt motsägelsefull, då referenser tappas och missförstås.

Det är viktigt att lära sig mer om vad som driver helt andra subkulturer än den akademiska, eftersom de har en fundamentalt annorlunda drivkraft och yttring.

Vad orsakar de dystopiska dragen, vad lockar och skrämmer, och hur kan detta kopplas till det faktum att intresset för konspirationsteorier och alternativa fakta ökar. Det skapar subkulturer (ofta globala tack vare nätet) med krav på yttrandefrihet och existensberättigande. Värdering av kunskap, tolkningar av forskningsresultat sker genom en helt annan typ av filter. Akademien och medier ifrågasätts och det pågår i en filterbubbla du inte är van vid. Desto större anledning att lära sig mer, sätta sig in i vilket stoff den bygger på och hur den använder internet för att kommunicera och skapa legitimitet. Fundera över den nya tidens misantroper (exempelvis incel) och varför en clown både kan roa och skrämma oss.

Närliggande begrepp

Forum där du kan vara anonym

Forum som Flashback är inget nytt, lägg därtill tjänster såsom Reddit och bildforum såsom 4chan. En app som hakar i detta sätt att kommunicera (anonymt), och som fokuserar på vad som enbart sker i närmiljön är Jodel.

Begreppet NPC (Non-player character) – hämtat från spelvärlden. Används ibland för att beskriva flock-beteende i samhället.

Resurs från Medierådet Vad är en konspirationsteori? 

Källor

Texten innehåller inbäddade länkar till följande källor Wikipedia (EN/SV), IMDB, Polisen.

Svenska medierådet, fördjupning Lär dig mer om medier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *