Använd rummet!

En klok kollega sa en gång att pedagogik är konsten att möblera. Att tänka in rummet i sin planering av en läraktivitet kan tänkas vara självklart, men frågan är hur mycket vi ändå stannar upp och funderar över vilka val vi gör och vilka begränsningar det finns i många lärmiljöer på ett universitet. Med långa handläggningstider för schemaläggning är det inte alltid så lätt att planera för undervisning där du fullt ut kan använda rummet som en del av din kursdesign. Det kan vara allt från stolar som sitter fastmonterade i golvet till bullrig ljudmiljö vid minsta lilla ommöblering, eller en så enkel sak som att du helt plötsligt står där och har fått en helt annan sal än den du bett om.

Men oavsett dessa ibland frustrerande hinder så visar alltmer diskussioner inom det högskolepedagogiska området på att rummet har betydelse för att kunna undervisa med studentcentrerat och (student)aktivt lärande i fokus. Men frågan är – hur gör jag? Finns det några tips och tricks eller kommer det bara bli en massa reflektionsfrågor som svar? Till min stora glädje finns det nu en bok där lärare inom högre utbildning berättar om sina erfarenheter. Boken har en tydlig struktur där varje exempel är noga beskrivet och även följs av lärdomar och tips. Det är exempel från olika svenska universitet och högskolor, samt från olika ämnesområden.

Använd rummet: högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar (red. Alfredsson m.fl)

Den går även att låna på minst 19 olika bibliotek Sökning Libris

/Anna, sittandes i en regnbågsfärgad boktipssoffa

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *