Studiebesök på Clinicum

Efter en givande träff med medarbetare på Clinicum i IKT-studion blev vi nyfikna på Clinicums verksamhet, och hur den stod i förhållande till vårt arbete i IKT-studion. I förra veckan fick vi möjlighet att besöka Clinicum för att se med egna ögon vad de anställda jobbar med. I IKT-studion skrapar vi ju bara på ytan av allt som ingår inom IKT-begreppet, och för att vidga våra vyer till IKT i medicinsk tjänst spenderade vi två mycket intressanta timmar bland visualiseringsbord, datoriserade dockor och mycket annat.

Clinicum är en samordnande resurs av olika typer av lärhjälpmedel för de olika professionsutbildningarna på campus US. Det innebär att de har ett brett utbud av lärhjälpmedel, från mekaniska modeller av människokroppen till hela vårdrumslösningar för träning av olika vårdsituationer. Förutom dessa mekaniska och tekniska lösningarna har de också så kallade expertpatienter som får olika personer med olika sjukdomar att spela under tiden de besöker Clinicum. Allt för att förbereda studenterna på situationer i deras framtida yrkesroll.

Vi diskuterade olika möjligheter till samarbete och kommer förhoppningsvis att ses framöver. IKT-studion planerar att sammankalla samtliga IKT-relaterade resurser på LiU till en gemensam IKT-dag för att kunna nätverka och hitta samarbetsområden.

På Clinicum finns ett simuleringsrum där monitorer och docka styrs från ett kontrollrum och kan riggas för alla möjliga typer av simuleringar, från akutvårdsfall till rutinbesök. Utifrån personernas agerande i rummet kan personen i kontrollrummet välja t ex olika beteenden hos dockan och olika reaktioner på läkemedel eller hantering. Simuleringarna videofilmas också och spelas upp direkt efter en färdig simulering för att ge studenterna återkoppling på vad som skedde i rummet. Mycket intressant användning av IKT, tyckte vi i studion! 🙂