Google Analytics – hur jag använder det

Jag fick frågan på Twitter, och insåg begränsningen i att förklara på enbart 140 tecken. Så här tar bloggen vid istället.

Lite bakgrund

Universitetets webb är till synes oändlig, många uppdaterar den från sitt håll men gemensamt är formen: layout, färger, teckensnitt. Det finns riktlinjer för innehåll och med jämna mellanrum ges kurser i “att skriva för webben”. Men det är en webb som ska spegla en stor organisation, där olika delar har olika nivå av webbvana. Den har till en början växt fram tämligen organiskt, med egna lösningar och system tills det blev tydligt att webben är och kommer förbli vår viktigaste kommunikationskanal. Viljan centralt är också att skapa ett tilltal som ett universitet – då är det logiskt med en liknande form.

Google analytics

Första gången jag kom i kontakt med Google analytics var i samband med utvärdering av webbkampanjen 2009/2010 som gjordes i syfte att rekrytera nya studenter. Navet i kampanjen var studenter som bloggade. Det som togs ut från Google analytics var siffror såsom: antal besökare, antal sidvisningar, sökord, ingångar, men också hur länge besökaren stannade på sidan. Det intressanta var att det även gick att göra jämförelser med hjälp av Google Analytics – hur länge stannar en besökare på bloggarna i jämförelse med vår utbildningswebb? Det var väldigt stor skillnad i tid, bloggarna hade överlag besökare som stannade betydligt längre. Detta blev med andra ord ett tydligt tecken på att bloggar gav oss möjligheter att bygga vidare på och sen dess har de varit ett stående inslag i vår webb: www.liu.se/bloggar, det som även har gjorts är att möjligheten att blogga även finns för andra vid LiU. Det underlättade att vi väldigt tidigt började använda bloggverktyget WordPress.

I mitt arbete i IKT-studion har webben givetvis varit en viktig del i vår marknadsföring och fungerar som informationsplattform – men den är i sammanhanget betydligt mindre sett till antal besökare, inlänkningar m.m. än vad utbildningswebben är. Google analytics har ändå gett mig möjligheter att se hur mycket sidan besöks i relation till andra sidor i samma “träd” – (den ligger i filosofiska fakultetens del av LiU-webben) och det är mer intressant att göra jämförelser med likvärdiga sidor där än med LiU-webben i stort. Jag läser av statistiken för att dels se: är det värt att lägga tid på att uppdatera nyhetsdelen på sidan? Läser folk det vi skriver där? Hittar besökarna den information som ligger utlagd?

Baserat på statistik från Google Analytics samt annan omvärldsbevakning valde vi även att översätta sidan till engelska. Det är dock inte alltför ofta som jag besöker Google Analytics – men det är ett smidigt sätt att relativt snabbt skapa sig överblick över statistiken för vår webbsida.