V 16: Zoom-trötthet – och hur du kan förebygga det

I höstas hörde jag en del om att det började komma en trötthet kopplad till att sitta mycket i videosamtal – och ja nog var det en kombination av den kognitiva overload och den vanligt förekommande tendensen att boka många möten på raken, utan pauser emellan och av ren slentrian försöka spegla mötestider så som de brukar vara på plats. Ett två-timmarsmöte i ett mötesrum på plats, blir ett två-timmarsmöte online. Inledningsvis under distansläget var det också vanligt med samma tänk i undervisning. 8-17 på campus blev 8-17 online.

Min förhoppning är att vi ska bli bättre på att inse att det behövs lite olika förhållningssätt. Jag hoppas att det kanske skulle gå att fundera över vad mötets syfte är och vad vi vill uppnå? Det är lätt att boka ett möte – det är svårt att göra det till något produktivt och meningsfullt varenda gång.

Nåja, det har nu börjat komma forskning kring det begrepp som dykt upp: Zoom-trötthet. I Akademikern finns det även tips på hur tröttheten kan förebyggas tips som hämtats från en studie utförd av Virtual Human Interaction Lab (Stanford).