Lucka 9: Respons på digital väg

Som föreläsare uppskattar man ofta att få respons från studenterna, till exempel att man får en fråga om något som upplevs extra svårt eller intressant. Får man inte muntlig respons så kan man också försöka läsa av studenternas kroppsspråk för att få en uppfattning om hur väl de hänger med.

 

Det finns även digitala verktyg för aktivt samla in respons, så kallade responssystem. De kan vara till god hjälp i stora grupper där det annars är svårt att låta alla studenter göra sin röst hörd. Nu när många föreläsningar genomförs via Zoom är det ju dessutom extra svårt att “läsa av rummet” på traditionell väg.

 

Två populära responssystem är Mentimeter och Padlet. Mentimeter låter dig ställa frågor som studenterna kan besvara på sin bärbara enhet. Padlet är en virtuell anslagstavla där studenterna kan skriva bidrag och kommentera på varandras.

 

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *