Lucka 17: Digitala och digiloga examinationer

Digitalisering av examinationer kan ske i många steg och på många olika fronter. Den mest lättåtkomliga typen av digitalisering är att ta en papperstenta och helt enkelt flytta över frågorna från papper till datorskärm. Den här typen av examination kan kallas digilog examination, eftersom den inte egentligen tillför någonting nytt gällande examinationens form, utan främst är administrativt digitaliserad. Studenterna kan skriva tydligare på tangentbord än för hand, inga papper behöver förflyttas mellan tentamenssalen och olika lärare och sedan delas ut till studenterna, och lärarna kan utnyttja automatisk poängsättning på enklare frågor. Allt det här är stora vinster!

När det första steget med att digitalisera den administrativa delen av tentamen är taget, är det bra att stanna upp och fundera på om du verkligen utnyttjar de möjligheter som ett digitalt tentamensverktyg innehåller.

Vilka taxonomiska nivåer testar examinationen? Hur lik är den en verklig situation där kunskapen ska användas? Vilket syfte tjänar examinationen, en summativ bedömning som beslutar betyget i slutet av kursen, eller en formativ bedömning som studenterna kan fortsätta utvecklas utifrån?

När vi tänker examination så har vi en tendens att se till exempel TERRA 1 framför oss, en traditionell tentamenssal med studenter i ett rutnät som skriver sin examination (för hand, fortfarande!). Underlaget är textbaserat, eventuellt med någon bild, och svaren är textbaserade. De flesta examinationsformer sker dock utanför tentamenssalen, i form av muntliga examinationer, laborationer, grupparbeten, uppsatser och så vidare. Även här är det dock en tyngdpunkt på den skrivna instruktionen och det skrivna svaret. Kanske kan en utmaning för nästa år vara att testa något annat format för en examination? Finns det något studenterna kan skapa för att visa sina kunskaper och kan du matcha det med kursmålen?

Vi på Didacticum tycker att examination är ett otroligt spännande ämne. Tycker du det också? Besök oss på examinations-drop-in kl 14:00-14:30 alla arbetsdagar i januari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *