Lucka 22: Svenskarna och internet

Aldrig har en rapport om vårt digitala liv varit så intressant som ett år som detta. Internetstiftelsen var även snabba med att ställa om frågor för att därmed kunna fånga upp hur just pandemin påverkat oss.

Det är tydligt att årets chockdigitalisering påverkat alla – men på olika sätt. Det är främst skillnaden mellan olika åldersgrupper som kan vara intressant att kika lite extra på.

Vi börjar med den positiva delen – det här året var året då pensionärer verkligen blev delaktiga digitalt. De kom igång med att använda digitala verktyg för alla möjliga aktiviteter och kunde även se den direkta nyttan med det. De kunde vara sociala, handla, upprätthålla föreningsliv, sköta sin ekonomi. Flera som intervjuats har skaffat sig vanor som verkligen är här för att stanna och som verkligen underlättar deras liv.

Men till den grupp som haft ett år med ökad användning av digitala medier och verktyg men ändå känner en oro och t o m minskad social samvaro trots ökad skärmtid är unga vuxna. De har varit tvungna att sköta både utbildning och socialt liv via en skärm och upplever en oro för hur framtiden kommer se ut. Arbetsmarknaden är osäker, resor inställda och det ställs höga krav på självledarskap och studieteknik/motivation från enda dagen till den andra. Det är – utan någon direkt erfarenhet av vad vuxenlivet egentligen innebär svårt att överskåda hur allt det här ska lösa sig i framtiden. Att ställa om för att undervisa online är en sak, men lika mycket stöd behövs för unga vuxna (17-21) att studera på distans.

Det som lyfts fram i Svenskarna och internet är att skolan och universitetet utgör en viktig social mötesplats, där informella kontakter och mixen av socialt och studierelaterat hjälper till att skapa en tryggare ingång till vuxenlivet. Men det som också går att dra lärdom av detta är att distansundervisning också – rätt använt/upplagt ger oss möjligheter att erbjuda mer jämlika utbildningserbjudanden och även hjälpa oss i uppdrag som rör breddad rekrytering.

Jag tänker mycket på hur Anna som 20-åring skulle reagera på ett studentliv under en pandemi och hoppas att vi vid LiU kan fortsätta att fördjupa studentperspektivet år 2021, en förhoppning som bara stärks av en rapport som denna.

Läs rapporten i sin helhet:
Svenskarna och internet
Ta del av presentationen från presskonferensen där både PRO, facket och elevkårer kommer till tals: Svenskarna och internet – YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *