Enter – Hyflex

Snart är cirkeln sluten. Snart har vi bedrivit högre utbildning under en pandemi i ett helt år. Från emergency teaching och chockdigitalisering, distansläge och hybridläge har det blivit tydligt att trots en ökad digital kompetens hos många är vi inte riktigt på det klara med hur vi ska se på utbildningserbjudandet i framtiden. Det kräver ett omtag på både ekonomiskt och juridiskt plan, men vi behöver ändå leka med tanken – hur ska vi planera utbildningar i en framtid som kanske ställer återkommande krav på flexibel omställning mellan campusbaserat och online? När vi nu kunnat visa på flexibilitet med hjälp av digitala lösningar – varför inte fundera några varv till kring att det kanske är så vi behöver utforma våra utbildningar även i framtiden?

I början av pandemin och distansläget hade jag tankar om att detta skulle vara ett stålbad, en uppdatering av synen på blended learning och möjligheten att kombinera aktiviteter utifrån ett pedagogiskt perspektiv snarare än det som görs av vana och tradition. Men – jag har kommit att revidera detta ett antal gånger och börjat fundera över hur vi kan tänka kring ett hybridläge med hög grad av flexibilitet vad gäller synkrona och asynkrona aktiviteter med hjälp av digitala lösningar, utan att för den delen gå sönder av gränslös tillgänglighet. Arbetet med detta ska ej ske på en engagerad individs axlar, utan böra vara synkat med it-resurser, kompetensutvecklingstid, kollegialt samarbete och stöttas av ledningen. Frågan är bara – hur får vi till detta?

Det som lyfts fram på sistone är ett sätt att arbeta med kursdesign, som bär namnet hyflex (hybrid+flexibility). Ett koncept som tagits fram av Dr Brian J. Beatty, som redan tidigt 00-tal lyfte fram möjligheten att erbjuda kurser med större flexibilitet för studenterna i hur de kan välja att delta – med ett tydligt fokus på studentcentrerat lärande istället för förmedlingspedagogik. Det kan vara värt att sätta sig in i Beattys resonemang – och fundera över hur det kan stötta inför en osäker framtid. Jag tror att det är ett begrepp som kan vara användbart i diskussioner framöver – så läs gärna lite om det via länkarna här nedan.

Lästips:

Hybrid-Flexible Course design, Implementing student-directed hybrid classes, Brian J. Beatty
Hybrid Flexible Class: A Professor’s Guide to Hyflex Teaching How to conquer teaching during a pandemic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *