Lisam-snack med Mikael

Det här är andra avsnittet i en serie Lisam-snack.

Jag som har spelat in dessa intervjuer heter Stina, jobbar som IT-utbildare och håller kurser i Lisam. Jag tycker att Lisams kursrum har stor potential, men att den kan vara svår att upptäcka på egen hand. Bland annat eftersom att vi har så lite insyn i varandras kursrum. Därför skickade jag ut en förfrågan till några Didacticum-kollegor om jag kan få göra ett studiebesök i deras kursrum.

Den här gången har jag träffat Mikael Axin som undervisar inom maskinelement, produktutveckling och hydraulik. I vårt samtal berättar Mikael om hur han använder Lisam för att hantera kursens informationsflöde, så att studenterna har koll på det de behöver vid rätt tidpunkt.

Då Mikael är lite utav en expert på Lisams Test-funktion så passade jag såklart även på att ställa frågor om det. Han använder test för att utmana studenterna att ta sina kunskaper till nästa nivå, så att de kommer väl pålästa inför både laborationstillfällen och examinationen. Men hur motiverar man studenterna att göra den extra ansträngningen?

Relaterade verktygsguider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *