Spela in pedagogisk film och bryt den fjärde väggen

Inom film och teater finns ett begrepp som kallas för ”den fjärde väggen”, som innebär att det finns en osynlig gräns mellan aktörerna och publiken. Man låtsas alltså som att publiken inte existerar eftersom det skulle bryta illusionen av den historia som berättas.

Men för dig som spelar in film för undervisning är situationen omvänd. Du behöver i stället skapa illusionen av att du talar till studenterna, trots att du spelar in föreläsningen i din ensamhet. Utmaningen är alltså att ta sig igenom den fjärde väggen – att få studenten som tittar att känna sig sedd, som att det är just hen du talar med.

Photo by Nadine Shaabana on Unsplash

Ordval: du, jag och vi

När du föreläser i sal så talar du till studenterna som grupp, som ”ni”. Men när studenterna tar del av din inspelade föreläsning så är de mer sannolikt ensamma framför skärmen. Det ger dig möjlighet till ett mer personligt tilltal, som att du har en dialog med mottagaren. Ett enkelt knep som gör stor skillnad är att säga du, jag och vi, i stället för ni eller man.

Visa engagemang för ämnet och studenterna

Forskning om multimedia i undervisning visar att vi lär oss bättre om information presenteras av en vänlig röst än en som låter uttråkad, trots att faktainnehållet är detsamma (Richard E. Mayer, 2020).

Formulera först för dig själv varför du tycker att ämnet är intressant och varför studenten (din framtida kollega) behöver kunskapen. Se därefter till att det framgår i din presentation. Tänk på att det inte bara är vad du säger som räknas, utan också hur du säger det. Använd din röst med variation beroende på vad som är särskilt viktigt, roligt, överraskande eller bekymmersamt.

Sätt filmen i sitt sammanhang

Relatera innehållet till sådant som bearbetats tidigare under utbildningen, berätta vilket kursmål innehållet hör till och visa på varför det är relevant för studentens kommande yrkesliv. Var tydlig med hur filmen passar in i utbildningen helt enkelt. Det ger din film en klar fördel jämfört med videos på samma ämne som studenten kan söka fram på Youtube.

Tala ur din synvinkel

I filmens fyrkantiga format är det lätt att tappa bort sig själv och bara fokusera på rena fakta. Men det som gör din föreläsning intressant är att den ger studenten inblick i materialet ur din synvinkel. Genom att problematisera, ge exempel, använda liknelser och berätta om egna erfarenheter kan du väcka studentens intresse.

Rikta dig till kameran

Om du ska vara i bild bör du placera kameran framför dig i ögonhöjd så att ditt ansikte är väl synligt och du kan ta ögonkontakt med mottagaren.

Försök använda motsvarande minspel och gester som du skulle göra i ett samtal med någon. Om du tycker det underlättar kan du tejpa upp en fotografi på någon du gillar bredvid kameran och låtas att det är till hen du talar.

Spela in med en kollega

Känns det svårt att arbeta upp entusiasm inför att föreläsa för en webbkamera? Slå dig då ihop med en kollega och spela in filmen tillsammans. Det behöver inte vara mer tekniskt avancerat än att koppla upp till ett samtal i Zoom eller Teams och aktivera inspelning.

Bestäm vem som ska ha vilken roll. Även om ni båda undervisar i ämnet så blir samtalet mer dynamiskt om bara en av er tar rollen som expert. Den andre intar rollen som mottagare som lyssnar aktivt och ställer frågor ur studentens perspektiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *