Vad betyder PDK?

Dags att reda ut ännu en akronym – vad betyder PDK?

Det har sen lång tid tillbaka funnits ett stort intresse inom utbildning att använda sig av teknik för att nå ut med sin undervisning. Det mesta förknippas inledningsvis med presentationsteknik, men i och med digitaliseringens etablering i våra liv är verktygslådan välfylld för dagens pedagoger. Det finns mycket och det är lätt att gå vilse. Du behöver digital kompetens i alla möjliga roller – medborgare, yrkesliv, ung, äldre, konsument, företagare. Fokus är då att i arbetet som pedagog identifiera vad som är relevant för just den rollen. Är en del kunskaper jag fått till mig från mitt privata användande av digitala verktyg överförbara eller behöver jag tänka ur helt andra perspektiv?

TPACK

Det begrepp som vi använder för att beskriva detta är Pedagogisk digital kompetens – det är delvis baserat på en modell vid namn TPACK, där relationen mellan teknik, pedagogik och innehåll – men även kontext behöver tänkas in. Ett ämnes didaktiska karaktär och den målgrupp som ska vara mottagare av din undervisning (och därmed deras digitala kompetens som studenter/deltagare) spelar också roll.

Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org

UNESCO och EU:s arbete med pedagogisk digital kompetens

Det finns även två globalt viktiga ramverk som försöker att strukturera upp det som handlar om pedagogisk digital kompetens. Deras material ger underlag för diskussioner för utbildningsväsendets många delar och är användbart även för oss inom högre utbildning.

  1. ICT Competency Framework for Teachers (UNESCO)
  2. The European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu (EU Science Hub)

DigCompEdu har jobbat fram ett verktyg som hjälper pedagoger att reflektera strukturerat – men, det är inte helt enkelt att fånga allt på individnivå. Min åsikt är att för att nå en mer avancerad reflektion och fördjupad kunskap behövs kollegor att diskutera tillsammans med.

PDK-cykeln

På Mälardalens högskola har det funnits kurser som tar upp Pedagogisk Digital Kompetens (PDK), men med utgångspunkt i DigCompEdu använde våra kollegor på LÄRUM (MDH:s högskolepedagogiska centrum) en egenutvecklad kompetensutvecklingsmodell som även resulterade i en pilotstudie 2020. Modellen går under namnet PDK-cykel och min förhoppning är att det ska gå att använda den även i grupper vid LiU.

Mer information om LÄRUM:s arbete med PDK-cykeln hittar du på deras webb: PDK-cykel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *