Lucka 17: Hur pratar du med dina studenter?

Titta på filmen nedan, som visar en fejkad nidbild av en dialog mellan en student och en lärare. Identifiera och beskriv tre problem/förbättringsområden i samtalet. Relatera till relevant litteratur. (6p)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *