Lucka 18: Didacticum <3 samarbete

Föreståndare Gunvor Larsson Torstensdotter tar ordet:

Didacticum älskar samarbete!

Miriam och Castor samarbetar

En av våra viktigaste uppgifter som pedagogiska utvecklare på Didacticum är att samarbeta med andra. Det kan vara i våra kurser, genom de konsultationer vi erbjuder eller i våra workshops. Men vi samarbetar också väldigt gärna med våra systerenheter på olika lärosäten i framför allt Sverige. Sedan något år tillbaka har vi en gemensam seminarieserie med Mälardalens högskola (snart universitet) och Örebro Universitet, och vi jobbar också på en nationell kurs kring Interprofessionellt lärande.

Ett annat sätt att samarbeta är genom de nätverk vi tillhör. SWEDNET är ett nationellt nätverk för pedagogiska utvecklare i Sverige. Varje år har nätverket en årskonferens som i februari 2022 anordnas av oss på Didacticum. Temat för 2022 års konferens är ”Öppenhet och samarbete” (Länk till mer info inkl anmälan). Ambitionen med arrangemanget är att ge förutsättningar för oss som jobbar med högskolepedagogiska frågor att lära av varandra. Vi vill med nytänkande till både form och innehåll inspirera pedagogiska utvecklare inom akademien att reflektera kring hur vi kan bidra till ökad delningskultur.

Oftast börjar samarbeten med individer som hittar varandra och trivs ihop och därför börjar samarbeta.

Förhoppningsvis kan vi under konferensen även diskutera samarbeten på fler nivåer, som samverkan med företag och andra myndigheter, liksom internationella och strategiska samarbeten.

Med förhoppning om många roliga och utvecklande samarbeten önskar vi på Didacticum er en god jul och ett gott nytt år!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *