Pedagogikdagen 16 mars 2022

Ett inlägg utöver julkalendern – ett tips om vår pedagogikdag som 2022 ges 16 mars. Temat är aktuellt för många både inom och utanför LiU: Hybridundervisning, lärande och studentaktivering. Det brukar komma frågor även från externa håll om denna aktivitet så jag skriver några rader här också (utöver det som finns på vårt intranät).

​​​​​​​Syftet med Pedagogikdagen vid LiU är att erbjuda LiUs undervisande personal en mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vid denna dag presenteras utvecklingsprojekt som fått ekonomiskt stöd från Didacticum, men här erbjuds också undervisande kollegor att presentera det egna utvecklingsarbetet samt väcka diskussion kring olika frågor som har med högskolepedagogik och -didaktik att göra.

Pedagogikdagen 2022 fokuserar på flera aktuella utmaningar

Hybridundervisning

För det första är det ofrånkomligt att fånga upp någonting som har att göra med pandemin och distansläget och här väljer vi att försöka titta framåt, det vill säga vad är det nya normala när det gäller undervisning och lärande på högskolan. Detta innebär både campusförlagd undervisning och distans.

Lärande

Vi vill inte enbart fokusera kring distansläget och dess implikationer utan även fortsätta att uppmärksamma utvecklingen av lärandet, vår mest centrala uppgift.

Studentaktivering

Aktivering av studenter har kommit att bli ett honnörsord i t ex bedömningskontexter. Man kan nästan säga att det har blivit obligatoriskt att nämna aktivering. Men vad innebär aktiveringen av studenter? Och betyder det att de förut har varit inaktiva? Eller är aktivering ett paraplybegrepp för den undervisning som anses ha hög kvalitet?

Anmälan till dagen öppnar 1 februari 2022 och även fast det är en intern aktivitet tror jag att fler kan vara intresserade. Hör av dig genom att skriva en kommentar här i så fall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *