Lucka 21: Universitet utan väggar

Med jämna mellanrum bör vi stanna upp och reflektera över vad vi håller på med. Vi kan göra det enskilt eller i grupp och med olika breda perspektiv. För ett tag sedan initierade rektor ett stort sådant arbete, LiU 2030. (Om du är anställd på LiU kan du se underlaget på intranätet.) Vi har alla fått flera möjligheter att påverka processen och i början av nästa år kommer ett slutligt beslut att fattas.

I väntan på detta kan det vara intressant att kika på hur funderingarna går runt omkring oss. European University Association (EUA) formulerade för snart ett år sedan en övergripande vision för högre utbildning i Europa, Universities without Walls. De gör en intressant analys av de utmaningar vi står inför i vår del av världen, samtidigt som de formulerar en vision för hur vi ska ta oss an dem.

When looking to the future, we envision universities without walls; these are universities that are open and engaged in society while retaining their core values. All of Europe’s universities will be responsible, autonomous and free, with different institutional profiles, but united in their missions of learning and teaching, research, innovation and culture in service to society.

Rapporten listar nio värden, här nedan fritt översatta och försedda med passande illustrationer. Håller du med? Saknar du något viktigt eller vill du tona ner något?

Nio kärnvärden från rapporten "Universities without walls"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *