Lucka 20: Vilket är ditt pedagogiska nyårslöfte?

Snart är det dags att sammanfatta det gångna året och ta steget in i det nya. Om du ännu inte har bestämt dig för nyårslöfte så kommer här några idéer samt hur vi på Didacticum kan stötta dig som är LiU-anställd att hålla det.

Hand som håller i ett tomtebloss mot natthimlen.
Photo by Cristian Escobar on Unsplash

Börja undervisa

Är 2022 året som du för första gången ska ta steget in i föreläsningssalen? Anmäl dig till två halvdagar med Didacticum om Att börja undervisa. Kursen ges online och finns på både svenska och engelska.

 

Bli mer strukturerad

IT-utbildarnas strukturera-kurs där du får lära dig arbetsmetoder och verktyg för ett mer strukturerat arbete (och liv).

 

Utforma min kurs att vara mer inkluderande för en heterogen studentgrupp

Inspireras av Lina Roth, som driver en populär distanskurs om Hästens sinnen och beteende. Med tydlighet, god gemenskap och flexibilitet kan studenter med skiftande studievana och livssituation läsa kursen med goda resultat.

 

Minska förbrukningen av papper

Ersätt tentan som vanligen skrivs på papper med en digital examination i WISEflow. Kontakta didacticum@liu.se för att med stöd av en pedagogisk utvecklare påbörja arbetet kring digital examination.

 

Respektera upphovsrätten

Som undervisande på ett universitet finns goda möjligheter att hitta bra illustrationer till dina presentationer, utan att “låna bilder från Google”. Ta del av självstudieguiden Hitta bilder att använda – med gott samvete.

 

Visa för kollegorna att jag uppskattar dem

Skicka Beröm i Teams, antingen direkt till en person i chatten eller synligt för hela arbetsgruppen i ett Team.

 

Tillgänglighetsanpassa det jag publicerar på Lisam

Säkerställ att det du publicerar i kursrummet kan läsas eller lyssnas på av alla studenter oavsett funktionsvariation. Ta del av IT-utbildarnas självstudieguider om tillgänglighet.

 

Dela med mig av kunskap och erfarenheter

Har du provat något nytt, eller gör du något bra som fler borde ta efter? Ta chansen att dela med dig av det på Pedagogikdagen 2022 som går av stapeln den 16 mars. Årets tema är Hybridundervisning, lärande och studentaktivering, och sista dag att anmäla sitt bidrag är den 14 januari.

 

Bli bättre på att be om hjälp

Vi finns här för dig. Du som behöver stöd eller vill diskutera frågor som rör undervisning och lärande kan boka ett möte med en av Didacticums pedagogiska utvecklare. Du som har frågor rörande digitala verktyg är välkommen till IT-utbildarnas drop-in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *