Vad är en kurs?

SAOBEn av mina favoritwebbplatser är utan tvekan svenska.se. Här kan man söka efter svenska ord i SAOL, SO och SAOB – de tre ordböcker som Svenska Akademien ansvarar för. Den coolaste av dessa tre är utan tvekan SAOB. Syftet med Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är att dokumentera det svenska skriftspråket från 1520-talet och framåt. Arbetet har pågått under många år och och är ännu inte färdigt. I skrivande stund har alla ord fram till och med bokstaven Å dokumenterats. Så snart man har kommit fram till Ö är det dags att börja om, eftersom artiklarna på A är från 1890-talet. Förra året såg det ett tag mörkt ut, eftersom finansieringen av detta viktiga arbete var hotad, men tack och lov verkar det ha löst sig, enligt en artikel i DN från 18 mars 2022.

En artikel i SAOB är kanske lite svårläst för den som inte är van, men den är ett ymnighetshorn av intressanta detaljer för den som funderar över vad ett ord egentligen betyder. Här får vi veta vilka former ordet har antagit över tid, dess etymologi (ordhistoria), men framför allt får vi en lång lista på olika betydelser. Och här klyvs verkligen hår. Ett ord som har använts på många olika sätt, med endast subtila skillnader, får därför en lång artikel. Och för varje betydelse finns belägg i form av hänvisningar till excerpt (textutdrag).

Ett ord som kanske är lite extra intressant att fundera över för oss som är verksamma inom högre utbildning är kurs. Artikeln i SAOB om detta ord är från 1938, så alla eventuella nya sätt att använda ordet som tillkommit de senaste 85 åren får vänta tills kommittén har kommit hit på andra varvet.

För det första kan kurs beteckna en framåtriktad rörelse eller ett lopp. Det kan röra sig om hästkapplöpning, tornerspel eller i överförd bemärkelse hur en flod eller en himlakropp rör sig, eller hur ett sjukdomsförlopp utvecklas. Denna betydelse markeras i SAOB med ett kors, vilket innebär att den inte aktivt används i språket just nu. Det är dock lätt att associera till hur det engelska ordet course fortfarande används.

Kurs kan också beteckna en riktning eller en rutt för ett fartyg eller ett flygplan. Vi säger att det är viktigt att hålla rätt kurs, att inte komma ur kurs, etc. Och det kan vi göra även i överförd bemärkelse när det gäller att styra ett land, ett parti, ett företag, eller varför inte ett universitet.

Inom ekonomi kan kurs beteckna ett vid en viss tidpunkt noterat pris på valutor, obligationer, aktier eller liknande. Börskurserna stiger eller faller. Beträffande valutakurserna kanske kronan har stärkts mot dollarn, eller tvärtom.

Det som är mest intressant för oss är kanske den pedagogiska betydelsen. SAOB säger att en kurs är en “i viss ordning fortskridande undervisning eller studier som avser att ge önskad eller erforderlig utbildning eller kunskap i visst hänseende”. Det handlar inte bara om enstaka, lösryckta bitar av kunskap, utan en kurs ska alltid ha en inneboende logik eller struktur. Och en kurs ska också ha ett tydligt mål. Den ska leda någonstans. Det är ingen slump att kurs i pedagogisk bemärkelse lånat sin färg från övriga betydelser. Tanken med en kurs är ju att det ska finnas en framåtriktad rörelse, det ska finnas en planerad rutt.

I den här bemärkelsen är en kurs någonting ganska abstrakt, en idé, en tankemässig konstruktion. Men SAOB noterar också att kurs i överförd bemärkelse ibland kan syfta på den skriftliga framställningen av denna idé – vad vi kanske skulle kalla kursplan eller kursbeskrivning. Ibland kan också kurs användas för att beteckna deltagarna. “Hela kursen åkte på exkursion.”

SAOB noterar ytterligare en pedagogisk betydelse för ordet kurs, nämligen “det kunskapsmått som krävs för viss examen”. Denna betydelse känns inte lika klockren idag. Efter Bologna-reformen skulle vi snarare kalla det programplan, lärandemål eller något liknande. Men det ska alltså bli spännande att se vilka uppdateringar språkvetarna gör av den här artikeln när de om några år kommer till bokstaven K.

SAOB, artikeln "kurs"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *