Hur ska man tänka?

En ekvationJag har haft förmånen att besöka flera svenska lärosäten. Även om jag varit i Uppsala flera gånger har jag dock aldrig gått förbi aulan i Universitetshuset. Enligt säkra källor ska det finnas en gammal devis över ingången på formen “Tänka X är stort men tänka Y är större”. Dessa två variabler ska motsvaras av orden “rätt” och “fritt”. Jag har hört folk citera devisen, men hur jag än försöker kan jag aldrig lära mig i vilken ordning orden ska komma. Vad är det som är störst?

Min tanke var att den här texten skulle handla om att jag egentligen inte tycker om den här devisen. Jag tänkte få till en briljant analys som skulle visa att det går att argumentera lika bra för att det är det fria respektive det rätta tänkandet som är störst. Därmed skulle hela sentensen implodera av självmotsägelse och visa sig vara enbart snömos. Sedan skulle jag i förbigående säga något klatschigt om gamla dammiga institutioner, mellan raderna ifrågasätta deras relevans i dagens samhälle och subtilt antyda att det är vid unga (medelålders?) lärosäten som den verkliga intellektuella utvecklingen sker.

Så långt kommen i planeringen började jag fundera över om jag skulle googla lite på devisen. Det kanske fanns något skrivet om vem som har formulerat den eller varför någon valde att skriva just detta just här?[1] Även om det här bara är en blogg är det ju alltid tjusigt att kunna ha referenser. Det kan piffa upp den tråkigaste av texter.

Där någonstans blev jag tvungen att hejda mig. Skulle jag söka efter källor så att jag kunde få den rätta tolkningen av devisen, eller skulle jag bara reflektera fritt? Eftersom jag fortfarande inte kunde minnas hur devisen egentligen är formulerad visste jag inte vilken strategi jag skulle välja. Men å andra sidan, varför skulle jag följa vad någon gubbe på en föråldrad provinsiell skola har sagt? Det känns bättre att använda sin egen hjärna. Jag följer förstås LiU-visionen och har mod att tänka fritt. Och dessutom, jag kanske ändrar mig i morgon. Den här texten är i alla fall inte huggen i sten.

[1] Spoiler alert: Det finns.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *