Aktivt lärande

Aktivt lärande är varken en teori eller en metod. Det är snarare en övergripande idé: tanken att studenterna når längre, tränger djupare och lär sig snabbare om de faktiskt gör någonting. Den som har suttit på en riktigt bra föreläsning vet att man kan lära sig mycket. Man lämnar salen med en känsla av att världen har öppnat sig, att detaljerna är klarare och att man ser längre bort än någonsin tidigare. Men alla föreläsnignar är inte på det sättet. Och det räcker ändå sällan med att bara lyssna. För att lära sig ordentligt måste man göra många saker: läsa, skriva, diskutera, experimentera, lösa problem. Och framför allt måste man kritiskt reflektera både kring ämnet och lärandeprocessen genom att analysera, syntetisera och utvärdera. [1]

Idén om aktivt lärande finns överallt nuförtiden, inte minst i de aktiva verb som ska användas i lärandemålen i våra kurser. I ENQA:s riktlinjer för kvalitetssäkring är studentcentrerat lärande en av hörnpelarna och lärosätena förutsätts uppmuntra studenterna att ta en aktiv roll i att skapa sina egna lärprocesser [2]. Biggs & Tang, en välkänd bok för deltagare i grundläggande högskolepedagogiska kurser, talar om tre nivåer av lärare. Första nivån fokuserar på vad studenten är, hennes egenskaper, motivation och beteenden. Nästa nivå fokuserar på vad läraren gör i form av olika undervisningsinsatser. Den tredje och högsta nivån, som vi alla borde eftersträva, fokuserar på vad studenten gör, alltså hur hon på olika sätt är aktiv. [3] Även om aktivt lärande är ett luddigt begrepp finns det många som har undersökt om det leder till ökat lärande, vilket det – spoiler alert – faktiskt gör [4, 5].

Att “bara” föreläsa och förutsätta att studenterna själva fixar alla de där andra aktiviteterna, det funkar säkert bra i små kurser i högre årskurser med hypermotiverade studenter. Men i lägre årskurser, i stora grupper där studenterna ibland kanske är osäkra över om de valt rätt kurs, där krävs det mer av läraren. Vi måste hitta läraktiviteter som skapar engagemang och aktivitetet hos så många av våra studenter som möjligt. Och här finns det många som har gått före. Det finns massor av tips – i stort och smått – på aktiviteter vi kan planera för våra studenter. [6, 7] Men är all aktivitet av godo? Bara för att studenterna pratar med varandra är det inte säkert att de lär sig något. Vi behöver hitta precis de aktiviteter som funkar för vårt eget område och vår egen studentgrupp, och som för lärandet framåt. Samtidigt är det också viktigt att förstå att alla studenter inte fungerar likadant. Alla kommer inte gilla hög aktivitetsnivå och intensiv interaktion, åtminstone inte hela tiden. Ibland vill man bara mysa in sig, helt anonymt, i en varm föreläsning – oavsett om den är bra eller inte.

[1] Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. 1991 ASHE-ERIC higher education reports. ERIC Clearinghouse on Higher Education, The George Washington University, One Dupont Circle, Suite 630, Washington, DC 20036-1183. https://eric.ed.gov/?id=ED336049

[2] Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Brussels, Belgium.
https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/

[3] Biggs, J. B., & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university (3rd ed.). Open University Press.

[4] Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of engineering education, 93(3), 223-231. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

[5] Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the national academy of sciences, 111(23), 8410-8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

[6] Svinicki, M. D., & McKeachie, W. J. (2011). McKeachie’s teaching tips: Strategies, research, and theory for college and university teachers (13th ed.). Wadsworth, Cengage Learning.

[7] Introduction to Active Learning. Center for Research on Learning & Teaching. University of Michigan. https://crlt.umich.edu/active_learning_introduction

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *