Hur står det till med autonomin egentligen?

Photo by Rock’n Roll Monkey on Unsplash

EUA (European University Association) publicerade nyligen för fjärde gången en undersökning av hur det står till med autonomin på europeiska lärosäten. I praktiken är det en jämförande analys av utbildningssystemen i 35 olika länder och regioner.

Det är svårt att göra rättvisa åt en diger rapport på över 100 sidor, men vi kan väl titta på huvuddragen. Författarna har utgått från fyra områden:

  • När det gäller organisatorisk autonomi får Sverige betyget Medium Low och vi är på plats 21 av 35. Rektor utses inte formellt av medarbetarna, universiteten kan inte själva bestämma vilka externa ledamöter som ska sitta i styrelsen, vi är inte helt fria att starta företag men vi får i alla fall bestämma om den interna strukturen själva – inte för att svenska lärosäten har varit särskilt fantasifulla på den punkten. Det här baserar sig förstås på att vi har en lång tradition av en stark stat.
  • För finansiell autonomi får Sverige också betyget Medium Low, plats 23 av 35. Vi får inte fördela om anslag eller behålla särskilt mycket av eventullt överskott, vi kan inte äga våra egna fastigheter, men vi kan åtminstone själva bestämma avgiften för studenter från tredje land.
  • Personalautonomin får däremot högsta betyget High och vi är på plats 3 av 35. Vi får själva sätta löner och vi är ganska fria när det gäller anställningsformer och befordringar. Fast frågan är hur fria vi egentligen är, fastgjutna i gamla traditioner.
  • Slutligen, när det gäller akademisk autonomi får vi betyget Medium High, plats 17 av 35. Vi kan inte helt själva bestämma antagningskrav, och vi kan inte bestämma vem som ska utvärdera oss, men vi kan skapa vilka program vi vill, på vilka språk vi vill.

Det finns mycket man kan fundera över. Enligt vår lokala devis ska vi ha mod att tänka fritt och göra nytt, men det är inte så lätt att ändra på vare sig lagar eller långa traditioner. Och är fullständig autonomi för lärosäten automatiskt något eftersträvansvärt? Inte nödvändigtvis. Vi är en del av samhället, antingen vi vill eller inte. Och vi finns faktiskt till för andra, inte för vår egen skull. Det är viktigt att vi påminner oss om detta ibland. På sätt och vis är det fascinerande att lagstiftaren ansåg att tredje uppgiften behövde skrivas in explicit. Det är som den där kompisen som ständigt messar och säger “du måste komma ut mer”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *