AI och examination?

Vi får just nu många frågor till Didacticum som handlar om AI och högre utbildning. Det är ett tydligt tema på frågorna, nämligen textgenererande AI och fusk på oövervakade examinationer. Kort sagt, lärare vill veta hur de ska göra för att studenter inte ska använda ChatGPT som stöd när de ska skriva t ex hemtentamen och arbeten. Det här påminner mig om när jag gick på gymnasiet och det var Wikipedia som var “nytt”, oseriöst och okänt, och som vi absolut inte fick använda som källa. Nu, när Wikipedia funnits i många år, är det tvärtom självklart att de flesta börjar med att söka fram ett nytt ämne där för att få en överblick. Fördelen som Wikipedia har över generativ AI är dock att det finns referenser att följa bakåt för att kontrollera innehållet och ge en mer komplett och ingående bild av ämnet. Från t ex ChatGPT får du svar som låter säkra och korrekta, men det krävs betydligt mer arbete att validera uttalandet och bekräfta att den bild ChatGPT ger är sanningsenligt. Om du har tur kan du kopiera och klistra in det i en hemtenta, men risken är stor att svaret är otillräckligt eller rakt av fel. En vän kallade ChatGPT för “killgissning as a service” och jag är böjd att hålla med. Underhållande, men fullständigt opålitlig, speciellt när du närmar dig mer nischade områden än att ge en svepande bild av ett brett tema.

Men. ChatGPT har en enorm styrka, speciellt för mig som hatar kreativitet. Jag slipper skapa Någontinget från Ingentinget. Jag kan skriva en prompt till ChatGPT och få lite text, som jag kan använda, modifiera, inspireras av eller helt förkasta. Hur som helst så bryts det vita arkets skrivkramp och prestationsångest, och för mig är det som att jag får syn på mina egna tankar genom (de artificiella) ögonen på ChatGPT. Jag bad om ett blogginlägg om AI och examination i högre utbildning:

Och när jag läste det insåg jag det jag skrev i början av inlägget, nämligen att vi inte har lyft blicken från “tänk om studenter använder AI för att fuska på tentan”. Svaret fokuserar istället på hur AI kan användas för att bedöma svar och administrera stora mängder data. Svaret påpekar också att en generativ AI inte är bättre än det material den tränats på, och har samma bias som sagda material. Det är, i ChatGPTs fall, ett material vi inte har full insyn i och därför måste vi ta alla svar vi får från chattbotten med en nypa salt och en stor näve källkritik. Vi behöver också fråga oss om det finns implicita bias i svaren, och vad som inte finns med.

Det är just de sakerna vi behöver ta med oss, och också kommunicera till våra studenter. ChatGPT är inte ett dåligt verktyg, på samma sätt som Wikipedia inte är ett dåligt verktyg, men vi måste alla lära oss hur vi ska hantera de verktyg vi vill använda för att kunna utnyttja deras potential.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *