Ropa inte efter fler regler

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Pandemin, vars värsta fas förefaller vara över, innebar drastiskt annorlunda förutsättningar för undervisning och examination. Många efterfrågade tydliga direktiv. Vad är det som gäller? Vad får vi göra? Och knappt hade vi kommit tillbaka till någon slags nytt normalläge förrän nästa överraskning väntade: ChatGPT. När vi inte kan lita på att endast människor kan producera läsbara texter, kan vi överhuvudtaget ha hemtentor längre? Hur ska vi göra nu?

Utan att jämföra med någon annan yrkesgrupp så är det inte alltid lätt att verka som universitetslärare. Allmänheten har höga förväntningar, medan riksdagen anslår allt mindre och mindre medel till högre utbildning. Studenternas förväntningar på servicenivån ökar ständigt. Du måste slåss med kollegor om forskningsanslag och tjänster. Och de uppdrag som ständigt kommer uppifrån visar liten förståelse för den här komplexa situationen. Därför är det helt naturligt att kräva tydliga direktiv inför nya förutsättningar. Kan inte någon bara tala om vad jag ska göra, så att alla blir nöjda (och så att jag kan få fortsätta med min forskning i fred)? Vad f-n får jag för overheadpengarna egentligen?

Vi behöver absolut ha en bred diskussion om nya förutsättningar, oavsett om det handlar om pandemier eller AI. Men varje gång vi får nya direktiv eller nya regler så minskar vår frihet. Som lärare har vi ändå i vissa avseenden ett ganska stort handlingsutrymme och det bör vi värna om. Det är bra att det finns regelverk som skapar tydlighet i mötet mellan student och lärare, men till syvende og sist bygger hela systemet på förtroende. Vi litar på att den som är utsedd till examinator för en kurs har både kompetens och förmåga att själv avgöra hur kursen ska läggas upp och hur studenterna ska examineras. Som lärare är vi anställda för att vi, i viss utsträckning, kan tänka själva.

Ifrågasätt gärna vilka förutsättningar du har fått för att lösa din uppgift. Det finns mycket att säga i det avseendet. Och inhämta gärna hjälp och stöd från de olika enheter inom lärosätet som erbjuder sådant. Men ropa inte efter fler regler och direktiv. Det kommer i längden bara att inskränka dina möjliga val imorgon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *