Verktygslådan #6: Digitalt berättande – en workshop från IKT-studion

Under hösten har vi arbetat med ett koncept med olika typer av grupper, både studenter, anställda och externa deltagare (från utbildningsväsendet/forskning) och här kommer en grundläggande presentation av vad del 1 i denna workshop innebär. Den följs helst även upp av en workshop med fokus på att använda den digitala berättelse som skapas i att sedan bearbeta det med hjälp av presentationsteknik, augmented reality-tänk och kollaborativ reflektion med hjälp av digitala verktyg. Till detta kommer även ett inspel om Creative commons och Wikipedia.

I slutet av presentationen finns listor över de appar vi använder i dessa workshops.

Föreläsningar från Geek Girl Meetup East Sweden 30/11

I sista sekund kom vi på att det åtminstone borde gå att dokumentera vårt deltagande på Geek Girl Meetup East Sweden i Norrköping i lördags. En iPhone slängdes fram med röst-memo-appen (den som ingår) igång och resultatet blev två ljudupptagningar av min och Linneas föreläsningar, den senare hölls i domen på VisualiseringsC, vilket förklarar ljudbilden. Föreläsningarna är något förkortade för att passa formatet bättre.

Föreläsning 1: #Idealist – om öppen mjukvara och creative commons

Ljudfil (Mp3):
Presentation finns på Prezi.

Föreläsning 2: Digital delaktighet och uppkopplade 2-åringar

Ljudfil (Mp3):
Presentation finns på Slideshare.