I vilket format tänker du?

I somras snubblade jag över följande Youtube-klipp om Afantasi (på engelska Aphantasia). Att ha Afantasi innebär att man inte kan frambringa bilder i sitt inre.

Undrar du om du har Afantasi? Prova i så fall att göra följande experiment:

Stäng ögonen och tänk på ett äpple. Kan du se det? Har det en viss färg? Kan du se några särskilda detaljer?

Om du inte alls kan se något i ditt inre så har du Afantasi, likt ca 1% av en befolkning. Även personer utan Afantasi kan ha skiftande förmåga att måla upp inre bilder. För en del är den inre bilden lite suddig och för andra upplevs den lika levande och detaljrikt som om man såg den framför sig i verkligheten.

Något som också skiljer mellan individer är huruvida vi har en inre monolog. Alltså om vi formulerar våra tankar i ord, och om vi i så fall tänker i enstaka ord eller i fullständiga meningar.

Vad jag tycker är intressant, är att vi tänker på olika sätt utan att ens vara medvetna om det. Det är lätt att tro att alla har ungefär samma format på sina tankar. Men hur vi tänker borde ha inverkan på vårt känsloliv, vårt sätt att kommunicera och förstå varandra. Det kan vara bra att påminna sig om i kontakten med kollegor och studenter, om inte annat än för att ha mer förståelse när det blir missförstånd.

Jag har vid några tillfällen bett vänner och familjemedlemmar beskriva hur de tänker, och det är väldigt intressant att höra vad de svarar. Mitt primära sätt att tänka är förresten i monolog-format, jag “hör” min egen röst tala till mig. Jag har dessutom ganska bra förmåga att tänka i bilder.

I vilket format tänker du? Svara gärna med en kommentar!

8 Replies to “I vilket format tänker du?”

 1. Hej.
  Jag har haft afantasi så länge jag kan minnas.
  Först för ett par år sedan hittade jag information som gav mig ett namn för detta fenomen. Jag kan inte framkalla någon form av bilder, ljud, smak eller lukt. Däremot kan jag tydligt uppleva känslor som är kopplade till värme, kyla och beröring när jag tänker eller ser saker som påminner mig om tidigare händelser.

  Jag har alltid sagt att jag har dåligt bildminne, och i vissa sammanhang har jag omedvetet utvecklat strategier för att hantera situationer där afantasin påverkar min vardag.
  Att hantera inlärning och bearbeta information har aldrig varit något problem för mig, men jag vet nu att mina metoder skiljer sig från de hos vänner jag har diskuterat fenomenet med.
  Jag har alltid fotograferat och filmat och har aldrig förstått hur andra sparar ett par bilder och raderar resten. Nu när man kan dokumentera med hjälp av mobiltelefonen blir det mycket foton, filmer och ljudinspelningar. Det blir som en extern databas med minnen och information.

 2. Tack för din kommentar Sandra! Jag tänker att ett första steg är att du lyckats identifiera att du har ett annat sätt att tänka – det är inte alltid det finns en medvetenhet kring det egna lärandet. Fortsätt reflektera kring det och har du möjlighet – prata med andra om det. Att sätta ord på det kanske får fler att tänka efter och så kanske det visar sig att du inte är ensam heller. De inlärningstips som finns är oftast av generell och ibland svepande karaktär – för att det ska pricka rätt på så många som möjligt. Det går också att fundera över betydelsen av sammanhang, rutiner eller som för min del – jag måste ha en särskild sorts penna och tomma vita papper (ej linjerade/rutade) när jag läser och verkligen ska bearbeta något för att minnas och förstå.

 3. Ja visst är det konstigt att man pratar så lite om det här, ens i pedagogiska sammanhang.

  Jag kan inte heller tänka på lukter. Och jag kan inte tänka på musik, till exempel en känd låt, så som den låter med instrumenten och den riktiga sångaren. Däremot så kan jag sjunga låten i mitt huvud med min egen röst.

 4. Jag förstod för något år sedan att jag högst antagligen har afantasi. Jag kan inte tänka i bilder, inte i ljud eller i lukter. Enda sättet jag tänker är via inre monolog där jag hör min egna röst. Jag har sedan jag förstått detta även förstått varför många inlärnings tips ej fungerar och önskar det skulle finnas mera information hur jag på ett smidigt sätt kunde ta åt mig information..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *