Vad är en universitetsutbildning?

Photo by NordWood Themes on Unsplash

I mitt sociala medier-flöde får jag ibland tips av den här typen:

YouTube is the best university in the world. Here are 7 YouTube channels that will teach you more than a $100,000 college degree.

Visst kan YouTube vara till stor nytta. Själv fick jag hjälp att byta batteri i bilen från en vänlig själ som upplyste mig om att det var helt okej att ta i lite extra och att inte fästet skulle gå sönder. Och jag har många gånger hört från studenter som blivit hjälpta i sina studier genom att hitta någon som kan ge dem andra perspektiv än det jag kan erbjuda. Det är förstås helt okej. Jag är den förste att erkänna att lärande kan uppstå när som helst och var som helst.

Men det finns något i det här klatschiga citatet som skaver. Ni håller förstås med mig, men jag vill ändå explicit artikulera några självklara invändningar. Det kan vara bra att säga dessa saker högt ibland.

1) Utbildning ska inte kosta pengar

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. God utbildning för alla är det fjärde av de globala mål som FN satt upp. Den texten vågar visserligen inte rakt ut säga att alla borde ha tillgång till kostnadsfri utbildning, men här bör Sverige fortsätta vara ett föredöme. Det ska inte behöva spela någon roll vilken socioekonomisk bakgrund du har. Utbildning ska finnas för alla.

2) Studenter är inte kunder

Undervisning och lärande är två olika saker. Undervisning är inte en produkt eller en tjänst som man har ångerrätt på. Lärande kräver en gedigen och ambitiös insats från den som ska lära sig, annars leder det ingenstans. Att bara slötitta på filmer är ingen garanti för att ett lärande äger rum.

3) Ett universitet är mer än bara filmer

Den som är student vid ett universitet är en del av en gemenskap, med andra studenter inom samma utbildning och i förlängningen med alla som verkar vid lärosätet. En universitetsutbildning skapar en struktur som främjar lärande. Alla tillgängliga resurser bidrar till detta: lokaler, schema, bibliotek, digitala tjänster, m.m. Det går inte att jämföra det med att sitta i soffan och binge-watcha filmer. Men framför allt backas en universitetsutbildning upp av väl genomtänkta kurs- och programplaner som så småningom leder till en internationellt erkänd examen, något som du kan visa upp för världen och som godtas som ett tecken på kvalitet. Och en universitetsutbildning vilar på forskning och beprövad erfarenhet, inte sällan med en nära koppling till aktiva forskare. Det går inte att jämföra med en kille som spelar in en film hemma i källaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *