Det är inte killen i filmen som har skrivit brevet, det är en AI

Hur ska man förhålla sig till att något som varit viktigt under stora delar av ens liv plötsligt är ointressant? Du har lagt ner år av möda på att lära dig något, kanske till och med investerat en hel karriär och stora delar av din identitet i en specifik förmåga. Och plötsligt är den inte relevant längre. Marken kommer gunga under fötterna på många av oss under de närmaste åren.

Det diskuterades handskrift på radion häromdagen, mer specifikt hur barn utvecklas av att skriva för hand. En forskare som föreföll både engagerad och seriös hade många bra argument för att barn måste träna sin handstil. Jag kan sympatisera med det, men hur ofta skriver vi egentligen för hand längre? Eftersom jag är hopplöst gammaldags skriver jag fortfarande shoppinglistor för hand, på jobbet skriver jag ibland några enstaka PostIt-lappar, men utöver det får jag sällan nytta av barnaårens skrivstilsövningar. Under min egen grundutbildningstid under andra halvan av 90-talet antecknade jag förstås flitigt för hand vid varje föreläsning, men tentorna gav ändå alltid skrivkramp. Då tänkte jag att vi snart skulle lämna denna arkaiska praktik bakom oss, men det tog lång tid för akademin att inse värdet av att släppa pennan och greppa tangentbordet.

Frågan om handskriftens roll för bildningen är intressant, men den bleknar i ljuset av den mycket större frågan: Vilken roll kommer människor att spela överhuvudtaget i produktionen av texter, bilder, filmer, presentationer och liknande? De generativa AI-verktyg som vi nu har tillgång till har vänt upp och ner på det mesta. Här och nu kanske frågan om vi fortfarande törs använda hemtentor är viktig, men rätt snart behöver vi fundera över betydligt svårare och viktigare frågor. Vilken roll kommer mediaproduktion att spela i våra studenters framtida yrkesliv? Vilka generativa verktyg kommer de att ha tillgång till och vilka förväntningar kommer att ställas på de produktioner som de tar fram?

Sociala medier svämmar just nu över av tips på hur du bäst ska formulera dig i mötet med ChatGPT och vilka andra verktyg du måste testa. Vi behöver troligen inte springa på alla bollar, men vi behöver fundera över hur vi rustar våra studenter för att klara av morgondagens arbetsliv. Framtidens kurser i produktion av text, bild och rörlig media kommer antagligen att behöva besvara följande frågor:

  • Vilket eller vilka generativa verktyg ska jag välja för den specifika uppgiften?
  • Hur formulerar jag bra prompter till verktygen så att de genererar det jag behöver?
  • Vilken eventuell manuell efterbearbetning kräver det som verktygen genererar?

Hur kommer vi dit? Någon måste våga ta första steget och utforska framtiden. Tänk fritt och gör nytt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *