Lucka 21: Akronym-bingo

Akronymer som bingobricka

I vanlig ordning slänger vi oss med en hel hög av förkortningar även inom högskolepedagogik. Vi är ju ändå en del av en statlig verksamhet, och just akademin är nog extra benägen att hitta akronymer för var och varannan teori, grupp eller projekt som är bestående längre än fem minuter. Hur många förkortningar i bingobrickan har du stött på? Vet du vad alla betyder?

 1. UDL – Universal design för lärande
 2. PBL – Problembaserat lärande
 3. SoTL – Scholarship of teaching and learing (Det akademiska lärarskapet)
 4. IPL – Interprofessionellt lärande
 5. OER – Open educational resources (Öppna lärresurser)
 6. DiSCo – Didaktisk spatial kompetens
 7. CBL – Challenge-based learning (Utmaningsdrivet lärande)
 8. MOOC – Massive Open Online Course
 9. CSCL – Computer-Supported Collaborative Learning
 10. SDL – Self-directed Learning
 11. CoI – Community of Inquiry
 12. PDK – Pedagogisk digital kompetens (ibland kan det även referera till professionel digital kompetens)
 13. LMS – Learning Management System (Lärplattform)
 14. SAMR (-modellen) – fyra nivåer av teknikanvändning där bokstäverna står för Substitution, Augmentation, Modification och Redefinition.
 15. IKT – Informations- och kommunikationsteknik
 16. TBL – Team-baserat lärande.

I vår Högskolepedagogiska ordlista (Sharepoint-intranätsida) försöker vi successivt gå igenom mer vad begreppen innebär också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *