Lucka 20: Taxonomier – att klassificera olika typer av kunskap

Ordet taxonomi kopplar många säkert till den biologiska vetenskapen. Det är ett systematiskt sätt att klassificera och organisera organismer och objekt, men även relationerna mellan dessa objekt.

Inom universitetslärarskrået skapades i USA en taxonomi som gav sig på att förklara lärande i olika steg. Från det första steget – att memorera, till att skapa nytt – där det sista steget ses som ett mer avancerat steg, men det bygger på flera föregående steg också.

1956 kom den första versionen av det som kallas Blooms taxonomi, men den kom att revideras 2001.

Blooms reviderade taxonomi 2001 med stegen minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa skildrade i en hierarkisk triangel
Blooms reviderade taxonomi (2001) – Klicka för större bild, CC BY SA Filipsdotter Wikimedia Commons

En annan taxonomi som gärna dyker upp inom högskolepedagogik är annars SOLO.

Solo taxonomi structure of observed learning outcome
Klicka för större bild CC BY SA Filipsdotter Wikimedia Commons

Blir förståelsen för olika typer av lärande mer begriplig genom visuellt stöd och figurer? Det intressanta är att fundera över om detta går att ställas mot andra aspekter såsom ämnets didaktik eller lärmiljön (kontextens) karaktärsdrag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *