Lucka 3: Dags att städa!

Aristoteles

–  Nu behöver det bli ordning på torpet! (Sa kanske aldrig Aristoteles egentligen, men han tänkte det säkert)

Nästa grek (eller egentligen makedonier) att göra spår i de filosofiska idéer som har bäring i dagens pedagogiska diskussioner. Han var en nyfiken filosof och vetenskapsman – allt skulle undersökas! Han använde både förnuft och sina sinnen och ägnade sig gärna åt naturstudier. Förnuftet är det som gör människan till just en människa – det är medfött, men behöver fyllas med saker vi sett, hört och upplevt för att det ska fyllas med någon typ av innehåll. Tillbaka till ordningen – Aristoteles gillade verkligen att ordna upp tillvaron, och rörde sig i flera olika områden: biologi, etik, logik, naturvetenskap, politik och epistemologi = läran om kunskap.

Hans bidrag till just kunskapsteori är de tre begreppen: episteme ‘vetande, vetenskap’, fronesis ‘förstånd, gott omdöme’ och techne ‘konst, färdighet, hantverk’

An AI-generated image A groupie with Socrates, Plato and Aristoteles
A groupie with Socrates, Plato and Aristoteles, by Microsoft Bing AI

Lucka 1: Det enda jag vet, är att jag ingenting vet

Marble, Roman copy after a Greek original from the 4th century BC. From the Quintili Villa on the Via Appia.
Marble, Roman copy after a Greek original from the 4th century BC. From the Quintili Villa on the Via Appia.

Vi börjar årets julkalender med historia. Närmare bestämt några rader om en av filosofins historiska personer som kommit att prägla dagens undervisning och lärande. Dock skulle kanske inte Sokrates säga att det han ägnade sig åt var att undervisa – han samtalade. Han ville själv lära sig någonting av dem han pratade med och under samtalets gång fick han ofta sin motpart att se på saker med lite andra ögon. Han hade troligen kunnat passa in rätt bra på Didacticum: Han ställde väldigt mycket frågor! Han var övertygad om att insikt, dvs verklig insikt behöver komma inifrån – det går inte att tvinga fram av andra.

An AI-generated picture of a modern day Socrates
A modern day Socrates – generated by Microsoft Bing