Lucka 3: Dags att städa!

Aristoteles

–  Nu behöver det bli ordning på torpet! (Sa kanske aldrig Aristoteles egentligen, men han tänkte det säkert)

Nästa grek (eller egentligen makedonier) att göra spår i de filosofiska idéer som har bäring i dagens pedagogiska diskussioner. Han var en nyfiken filosof och vetenskapsman – allt skulle undersökas! Han använde både förnuft och sina sinnen och ägnade sig gärna åt naturstudier. Förnuftet är det som gör människan till just en människa – det är medfött, men behöver fyllas med saker vi sett, hört och upplevt för att det ska fyllas med någon typ av innehåll. Tillbaka till ordningen – Aristoteles gillade verkligen att ordna upp tillvaron, och rörde sig i flera olika områden: biologi, etik, logik, naturvetenskap, politik och epistemologi = läran om kunskap.

Hans bidrag till just kunskapsteori är de tre begreppen: episteme ‘vetande, vetenskap’, fronesis ‘förstånd, gott omdöme’ och techne ‘konst, färdighet, hantverk’

An AI-generated image A groupie with Socrates, Plato and Aristoteles
A groupie with Socrates, Plato and Aristoteles, by Microsoft Bing AI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *