Lucka 13: Fem tips om undervisning i ett hybridläge

Att undervisa i ett hybridläge är en utmaning – varje undervisningstillfälle präglas av de kontextuella faktorerna som är tämligen föränderliga över tid. Lägg till att ämnet i sig har en inbyggd logik – en kultur och didaktik som kan se olika ut.

Photo by Thomas Kolnowski on Unsplash

Men, trots detta tänkte jag ge fem tips som kan hjälpa lärare på vägen.

  1. Avsätt tid i planeringsarbetet av undervisningstiden för att även testa den teknik som ska användas innan det är skarpt läge. Torrsimma, gärna med några kollegor.
  2. Etablera tidigt hur just du vill kommunicera – både med hjälp av analoga och digitala responssystem. Ett sätt att underlätta och få stöd av studentgruppen när det gäller den digitala kommunikationen är att uppmuntra deltagare att logga in med egen enhet online med bild och tillgång till chat så inte all koll på den hänger på dig som lärare.
  3. Prata med kollegor om deras erfarenheter – bygg och utvidga ett sk PLN (personal learning network) – alltför mycket undervisning som skett under pandemin har blivit ensamjobb och då är det svårt att orka reflektera över vad som går att bygga vidare på egen hand.
  4. Jobba lite extra med det sociala, omhändertagande och empatiska sättet att kommunicera. Behövs det någon kort aktiverande övning för alla – oavsett plats – som knyter grupperna lite, lite närmare varandra? En incheckning med tumme upp/åt sidan/ner, en mentimeter-undersökning, en digital kartbild där deltagarna får droppa en nål och berätta var de kommer ifrån. I ett hybridläge är det viktigt med lite extra tryck i den här typen av övningar eftersom de små, subtila nyanserna faller bort på vägen.
  5.  Där läraren befinner sig – och om det finns deltagare på plats i samma rum, uppstår rätt snabbt en vi-känsla. Denna bubbla är svår att komma in i för deltagare utifrån, men en medvetenhet om detta skapar åtminstone en bättre utgångspunkt för bra hybridundervisning. Men – det är lätt att glömma, även för den mest rutinerade läraren eftersom hen oftast roddar så mycket av undervisningstillfället på egen hand.

Med detta sagt – ta gärna stöd av oss på Didacticum för att fortsätta att utforska undervisning och lärande i hybridläge, men också vid regionaliserade och decentraliserade utbildningar där dessa 5 tips är applicerbara.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *