Lucka #15: Animera med finess i PowerPoint

För ett år sedan publicerade jag ett blogginlägg om konsten att skapa en snygg PowerPoint-presentation. Idag vill jag ta det ett steg längre och resonera kring animationers vara-eller-icke-vara. När ämnet animationer i PowerPoint kommer på tal så är det många som ryggar tillbaka. Kanske för att man har erfarenheter av presentationer där animationer använts i allt för hög grad utan att fylla något syfte. Men det finns situationer då animationer kan ta din presentation till nästa nivå.

Plocka fram lite i taget

En styrka med att använda PowerPoint till en presentation är att du kan visa mycket information på samma gång. Detta till skillnad från den muntliga berättandet, som begränsar dig i att du bara kan säga ett ord i taget. Men bara för att du på en presentationsbild kan visa mycket information så betyder det inte att du bör göra det, eftersom att åhörarna är begränsade i hur mycket information de kan hantera på samma gång .

I ett läge där du ska visa något komplext kan några enkla ingångseffekter komma väl till pass. Börja presentationen med att visa det mest grundläggande och bygg sedan på med mer detaljer efterhand, i takt med att du kommer dit i ditt berättande.

 

Rikta blicken

På en presentationsbild med mycket information kan åhörarna lätt tappa bort sig. Då behöver du ge visuella ledtrådar som pekar ut vad det är du pratar om just nu, oavsett om det är en punkt i punktlistan, en stapel i diagrammet, en kolumn i tabellen, ett land på europakartan eller en kroppsdel på den anatomiska illustrationen.

Det finns olika strategier för att “peka ut” något på en bild. Du kan använda pålagd grafik, som en pil som pekar eller en ram som ringar in. Ett annat alternativ är att använda sig av färg och kontrast. Då låter du de delar som ska vara ur fokus ha en dämpad färgsättning och det som ska vara i fokus ha en klarare färg.

Demonstrera en rörelse

Ibland är det rörelsen som är grejen. Till exempel när du ska demonstrera ett naturfenomen eller en biologisk process. Den här typen av animation är lite klurigare att få till, då det ofta är flera animationer som ska ske parallellt eller i följd.

Om processen består av många steg så kan du låta den vara möjlig att klicka fram en sektion i taget. Då kommer du ha möjlighet att muntligt förklara vad som sker i varje steg innan du går vidare till nästa.

Cliffhanger

Är syftet med presentationen att avslöja en överraskande slutpoäng? Då är ju poängen att poängen ska avslöjas just på slutet. Kanske vill du låta sista stapeln i ett stapeldiagram vara dold tills att det är dags att avslöja det mest intressanta resultatet.

Låt animationen ske långsamt för att öka spänningsmomentet ytterligare. De flesta ingångseffekter har en standardlängd på 0,5-2 sekunder, men du kan ändra det till den längd som du tycker ger bäst effekt. Det här knepet får bäst effekt om resultatet är oväntat positivt, t.ex. att årets ekonomiska framgångar varit långt över det förväntade.

 

Humor

Nog kan det vara tillåtet att använda animationer bara för att lätta upp stämningen litegrann. Men använd det sparsamt och med finess, annars riskerar du att effekterna överskuggar ditt huvudsakliga budskap.

Välkommen att anmäla dig till IT-avdelningen kurser i PowerPoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *