Lucka #16: Anna testar chatGPT: Abstract till konferens

När jag skriver detta inlägg är chatGPT överbelastad, så det blir svårt att erbjuda några aktuella skärmdumpar. Men nästa textutmaning jag gav den under en intensiv testdag förra veckan var att få ihop ett abstract till en konferens.

Steg 1: Mata AI:t med data

Utgångspunkten: En redan befintlig text behöver skrivas om, kortas ner från ca 1200 ord till 600.

Kommandot blev därmed till att börja med: Skriv en sammanfattning av följande text + klistrade in befintlig engelsk text.

Resultatet blev en lite väl komprimerad text (235 ord), dock var det tydligt att AI:t fångat in komponenterna i texten som rörde inledning, syfte, problemformulering, teori, metod och resultat. Innehållet var korrekt, om än lite fattigt. Eftersom jag skrev kommandot på svenska blev texten också översatt till svenska.

Steg 2: Utöka!

Jag bad AI:t: Skriv längre text. Och vips började det närma sig 545 ord. Jag laborerade med “skriv på svenska” och sen tillbaka till engelska igen. Texten fick en liten annan utformning, men återigen – referenser saknas helt. Det behöver jag lägga till på egen hand.

På detta sätt går det att se AI:t som ett sätt att få snabb feedback när du kört fast, kanske se över tonalitet eller språk. Det där som är värdefullt för att faktiskt gå i mål med sin text. Efter tröskandet i ett AI skrevs vissa delar ändå om av oss som deltar i projektet, men det hade varit intressant att ha lite mer is i magen och förlita sig helt på ett AI – just för att se vad det går att använda till.

Nu återstår det dock att se om detta abstract ens blev godkänt – innehållet och temat i sig är det ändå upp till konferensens arrangörer att avgöra hur det står sig i relation till många fler faktorer än det språkliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *