Hur vi talar om studenter

I ett inlägg från i höstas listade jag fem tecken på att din avdelning tar undervisning på allvar, men jag inser nu att jag glömt det viktigaste: att man inte talar illa om studenter. Hur lärare förhåller sig till studenter är ju själva lackmustestet. Jag vet inte hur många fikarum jag suttit i där lärare klagat på “dagens studenter”. Och jag får väl erkänna att det tyvärr är sällan som jag har orkat opponera mig. Personer som bara vill gnälla är sällan mottagliga för konstruktiv kritik.

Photo by Simon Shim on Unsplash

Tyvärr finns det avdelningar där en ogynnsam kultur har tillåtits att växa fram, där man talar om studenter i huvudsak som problem. Det finns en klassisk seriestipp av Berglin som sitter upptejpad någonstans på varje institution. Du har säkert sett den någon gång. Alla utbildningsstadier skyller på de tidigare och till sist utbrister första klass: “Vi tog över ett träsk av trolldeg från dagis!” Lärare behöver, precis som alla andra, frizoner för att prata öppet om sina problem. Enstaka studenter kan ibland ställa till med en del trassel, men det är en stor skillnad mellan att prata om enskilda fall och att ha en slarvig och slängig attityd gentemot hela studentgruppen. Skyll inte på studenterna!

Inledande högskolepedagogiska kurser har under lång tid lutat sig mot boken Teaching for Quality Learning at University av John Biggs och Catherine Tang. I ett av de första kapitlen diskuteras tre nivåer för hur lärare kan tänka om och förhålla sig till undervisning.

  1. Vad studenten är
  2. Vad läraren gör
  3. Vad studenten gör

Högre nivåer leder till bättre lärande. Att fokusera på vad studenten är, är alltså det lägsta och mest outvecklade stadiet som en lärare kan befinna sig i. Det är mer produktivt att fokusera på vad studenten gör. Vårt primära uppdrag som lärare är att, inom de ramar vi fått tilldelade, försöka skapa de bästa förutsättningarna för att studenterna ska kunna ägna sig åt de aktiviteter som vi bedömer leder till det mest högkvalitativa lärandet. Tänk på det nästa gång du hamnar i en sån där spiral av gnäll. Och om du inte orkar säga emot, res dig bara och gå därifrån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *