Hur ska vi nå varandra?

Vi har aldrig haft så fantastiska möjligheter att kommunicera med varandra som idag. Ändå känns det ofta som att vi står långt från varandra. Det är svårt att nå fram och tränga igenom bruset. Fråga vilken lärare som helst. “Studenterna läser ju inte sin e-post!” säger de frustrerat. Det kanske stämmer, men har du funderat över varför det är så?

A photo of a woman using a megaphone
Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Vi har alla olika typer av enheter. En del uträttar nästan allt via mobilen, medan andra växlar mellan mobil, läsplatta, bärbar eller fast dator. Vi använder också olika typer av tjänster. En del har en aktiv närvaro på flera olika sociala medier, medan andra begränsar sig till några få. Och på arbetsplatsen eller i föreningen har vi ofta inget val utan får använda de plattformar som tillhandahålls.

Vi har olika strategier för hur vi får notiser. Idag hör man sällan ringsignaler, för de flesta har sina enheter inställda på ljudlöst. Däremot kan det diskret plinga eller surra till lite nu och då. En del vill ha notiser löpande, andra väljer själva att gå in och kolla sina olika källor då och då. Det innebär att vi också har drastiskt olika tidsmönster för när och hur länge vi interagerar med olika tjänster. Vi kanske kollar sociala medier på toaletten, lyssnar på poddar på bussen och checkar e-posten i kassakön.

Varje människa uppvisar därmed ett unikt flerdimensionellt kommunikationsmönster. För att två personer verkligen ska lyckas kommunicera behöver de här mönstren åtminstone delvis överlappa. Om jag mailar dig, men du bara läser e-post en gång i veckan, blir det ju inte så effektivt. Och om du försöker messa mig via WhatsApp kommer jag inte svara, för jag orkade inte installera det på min nya telefon. Zoomar man ut lite kan man se övergripande mönster, som att facebook numera bara är befolkat av “gamla” människor och att TikTok är fullt av fjortisar.

Fungerande kommunikation bygger på ömsesidig förståelse, rimliga förväntningar och explicita överenskommelser. Det går inte bara att köra på och anta att saker funkar. Som lärare måste vi vara tydliga gentemot våra studenter. Hur kommer du att kommunicera under kursens gång? E-post, nyheter i Lisam, chatten i Teams, anslag på din kontorsdörr, röksignaler? Hur omfattande kommer kommunikationen vara, vad kommer den innehålla och vilka förväntningar har du på studenterna när det gäller att ta del av den? I vilka kanaler svarar du på frågor från studenter och hur snabbt kan de förvänta sig respons? Det här är inget som bara funkar av sig självt. Studenterna är nya varje år och har ingen koll på dina ingrodda vanor. Och det kanske skulle vara på sin plats att faktiskt fråga studenterna hur de tycker att du ska kommunicera för att de ska lyssna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *