10 diskussioner om AI som vi borde ha just nu

A robot sitting on a bench working with a pad
Photo by Andrea De Santis on Unsplash

Sedan något halvår tillbaka lever vi i en ny värld. En värld där många upplever att de inte kan lita på varandra. Det innehåll som jag ser på sociala medier, i nyheterna eller i mina studenters inlämnade arbeten, har det producerats av en människa eller är det datorgenererat? Generativa AI-tjänster lovar oss ett enklare, skönare liv men ställer samtidigt till det för oss som lärare. Kan vi ens använda oss av hemtentor längre?

I ett tankeväckande inlägg på bloggen Ditch That Textbook listas tio brännande frågor som utbildare bör ställa sig. Och de flesta av dessa frågor har inga tydliga svar ännu. Det viktiga är att vi har en aktiv diskussion och hjälps åt att utforska detta okända territorium. Ser du till att detta kommer upp på agendan för ditt nästa avdelningsmöte? De första fem diskussionsfrågorna är följande:

  1. Vilka AI-relaterade beteenden hos studenter vill vi undvika?
  2. Hur kan studenter använda AI på ett ansvarsfullt sätt?
  3. Vilka AI-relaterade färdigheter behöver studenter skaffa sig inför framtiden?
  4. Vad gör vi i våra klassrum idag som fokuserar på färdigheter som inte är relevanta i framtiden?
  5. Ser vi på lärares och studenters AI-användning på samma sätt?

Du kan läsa alla tio diskussionspunkterna, inklusive lite mer utförlig beskrivning i originalartikeln 10 AI discussions schools should have now.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *