Den högskolepedagogiska skärgården

Att arbeta med högskolepedagogik är en säregen gren inom pedagogikens värld som påverkas av både inre och yttre omständigheter, kulturella normer och vetenskapliga discipliners logik. Addera gärna professionsidentitet och studenters behov och önskemål – så är den komplexa kartan någorlunda ritad. Och ja – det finns faktiskt just det, en karta skapad 2011 som på många sätt illustrerar det akademiska lärarskapet och den forskning som bedrivs inom området högskolepedagogik. Den har för mig, blivit mer begriplig för varje år jag kommit att jobba med att undervisa lärare som ska undervisa studenter.

Kartan från 2011

I den andra kartan har den högskolepedagogiska skärgården vidgats ännu mer – och inkluderar två professorer från Göteborg: Roger Säljö och Ference Marton. Den verkar även gestalta både dystopi och inkluderingstankar, men här finns även det som rör klimatfrågor och det som går under begreppet transformativt lärande: lärande för att kritiskt reflektera över egna föreställningar och möjliggöra förändring. Jag hoppas innerligt att jag inte ska hamna i cynikernas hav bara.

Kartan från 2021

MacFarlanes map 2, 2021 CC BY -NC-ND

Båda kartorna kommer från artiklar av MacFarlane, varav den senaste går att läsa här A voyage around the ideological islands of higher education research, (Higher Education Research & Development, vol  41, 2022).

2 Replies to “Den högskolepedagogiska skärgården”

  1. Jag gillar dessa kartor. De visar på mångfalden och komplexiteten när det gäller högskolepedagogisk forskning och praktik. Min förhoppning är att vi inte bygger murar runt de teorier och praktiker som vi, inte sällan av trygghet och tradition, håller för ‘sanna’. Låt oss i stället ta båten mellan de olika öarna och besöka varandra med ett öppet och nyfiket sinne. Vem vet, kanske kan vi få nya spännande insikter …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *