Lucka 8: Konst och stilar gestaltade med generativ AI

(eller – vad jag lärt mig genom att testa bildgeneratorn Musavir samt DALL-E via Bing)

Konst och visuell kommunikation är något jag både genom studier, arbetsliv och fritidsintressen hållit levande genom åren. Att då utforska generativ AI med ett mer visuellt fokus kändes rätt naturligt, även om det inte är riktigt lika lätt att använda gratistjänster som det är med chatGPT. I sitt grundutförande använder sig de flesta bildorienterade tjänster av tokens eller credits, du har ett antal att använda per vecka och efter det får du betala (alternativt vänta rätt länge på ditt sökresultat.

De tjänster jag testat hittills är:

  • Midjourney (kräver att du använder Discord)
  • Musavir (Google-konto mfl)
  • DALL-E via Bing (Microsoftkonto)
  • Starryai (Google-konto mfl)

Jag har väl inte varit jätteimponerad av DALL-E via Bing men testade den och Musavir för att se vad generativ AI kan ge för resultat på en prompt som i grunden är den samma men som modifieras i relation till konsthistoriens genrer, stilar och konstnärer.

Grundprompt

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it.

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wild flowers in it. AI-generated image from Musavir.
Musavirs version
A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wild flowers in it. AI-generated image from DALL-E
DALL-E

Van Gogh

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. In the style of Van Gogh.

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. In the style of Van Gogh. AI-generated image.
Musavir

Renaissance style

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. In renaissance style.

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. In renaissance style. AI-generated image.
Musavir

Crayon drawing by a 8-year-old

A still life crayon drawing of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it, made by a 8-year-old.

A still life crayon drawing of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it, made by a 8-year-old. AI-generated image

Pixel art

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. As pixel art.

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. As pixel art. AI-generated image.

Print by Andy Warhol

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. As a print by Andy Warhol.

A still life painting of a wooden table standing in a kitchen, there is a vase on the table with wildflowers in it. As a print by Andy Warhol. AI-generated image.

Saker som inte funkade

Varken Musavir eller DALL-E klarade i det här experimentet att gestalta Duchamp, dadaism, surrealism, folk art, Turners akvareller eller materialval så som pencil art.

Men – det är som det brukar med generativ AI, det som inte alls funkar idag kan mycket väl ha förbättrats avsevärt om några år. Det jag funderar över i nästa steg är om det går att använda dessa bilder för att se, jämföra och värdera i relation till konsthistoriens klassiker. Vad ÄR det som definierar Van Gogh? På vilka grunder har en bild som ska gestalta renässanskonst gjort ett urval av färger, former, skuggor? Känner vi igen något från kända konstverk? Vilka stilar prickar ett AI in perfekt och vilka är för komplexa eller underrepresenterade i träningsdatat för att ge bra resultat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *