Lucka 9: Erasmus och den fria viljan

Målat porträtt föreställande Erasmus av Rotterdam Efter de gamla grekiska filosoferna gör vi en snabb mellanlandning i Rotterdam. Utbildning och bildning var nära sammanflätat med kyrkan, och Erasmus av Rotterdam var en nederländsk humanist som brevväxlade en del med Martin Luther under 1500-talets början. Erasmus hade som ambition att granska kyrkan kritiskt, med stöd i ett vetenskapligt förhållningssätt. Han delade åsikten med Martin Luther att kyrkan behövde reformeras men de var oense om hur detta skulle genomföras på bästa sätt. Erasmus ville förena den kristna tron med antikens bildningsideal och vetenskapliga ansatser i att studera världen, men hade inte alls lika revolutionära ambitioner. Han hade en stark tro på den fria viljan, något som gjorde honom ännu mer osams med Martin Luther. Han ville hävda sin ställning som oberoende forskare i frågan – men blev istället kallad feg.

One Reply to “Lucka 9: Erasmus och den fria viljan”

  1. För den som vill veta mer om Erasmus kan jag varmt rekommendera “Gutenberggalaxens nova” av Nina Burton, som för övrigt fick Augustpriset 2016. Lättläst, rolig och halsbrytande bildande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *