Lucka 12: Ontologi

Kunskapsteori (epistemologi) är ett tämligen etablerat begrepp genom tidigare inlägg. Det jag vet att många kämpar lite med att komma ihåg (och inte blanda ihop med odontologi) är ontologi.

Ontologi är läran om det som finns, varandet, verkligheten (även kallat metafysik). Beroende på ämnesområde kan detta varande innebära begrepp, beteenden, det upplevda, strukturer – beroende på vilken filosofisk -ism som påverkar synen på varandet.

Om det ställs i relation till kunskapsteori (epistemologi) så går det att använda följande frågor:

  1. Hur är verkligheten beskaffad? Där går det också att lägga in dimensioner av realism (hur det är) och konstruktivism (hur vi tänker, kommunicerar med varandra om det)
  2. Hur får vi kunskap om verkligheten? Genom erfarenhet eller förnuft?

Bildningsbyrån hjälper också till med ett avsnitt ur Lär dig ord som är bra att kunna i högskolan:

Skärmdump som länkar till podcast om Ontologi

Klicka på bilden för länk till podden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *