Lucka 17: Från filosofi till psykologi till pedagogik

Historielektionen fortsätter!

Under 1600-1700-tal hade de flesta akademiska lärare inom undervisning och utbildning sin grund i filosofin. Försök gjordes att etablera professurer i ämnet pedagogik – en disciplin med fokus på det vetande och de metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning. Det var först under senare delen av 1800-talet som något verkligen hände! Mycket tack vare psykologin, även den med flera olika inriktningar. Experimentell psykologi och utvecklingspsykologi gav i svensk kontext en tydlig empirisk inriktning av pedagogik som studieobjekt. Det fanns även en rad kopplingar till andra vetenskaper: biologi, sociologi, kognitionsvetenskap och neurovetenskap.

I början av 1900-talet sågs pedagogik som en del av beteendevetenskaperna – med fokus på barn och unga.

Ellen Key utsåg ju t o m 1900-talet som barnens århundrade!

Illustration porträtt Ellen Key med texten What would Ellen do?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *