Lucka 10: Om glass stod i FASS

En betraktelse från vår egna farmakolog, Karin Persson

Karin äter glass
Karin med vår chokladsorbet

Glass®

Innehåll: ägg, socker, grädde samt smakämne. Per 100g består ca 50g av fett, 25-50g kolhydrater (beroende på tillsatt smak) samt 3-4g protein (källa: Livsmedelsverket.se)

Indikation: vid genomförande av kurser på Didacticum. Särskilt lämpligt vid kurser med stort diskussionsinslag (till exempel DAL, DEL, PBL, HaFo) för att höja blodsockerhalten och förhindra trötthet.

Dosering: 1-3 skopor som mellanmål eller efter lunch. Maximalt antal skopor per dag: obegränsat.

Kontraindikation: Stor försiktighet bör iakttas vid diabetes. Laktosintoleranta kan ersätta glassen med sorbet.

Farmakokinetik: Glass intas per oralt slick- eller skedvis. Upptaget till blodet av kolhydrater är snabbt och effektivt, samt stimulerar en snabb ökning av insulinhalten i blodet vilket ger ett snabbt tillskott av energi till cellerna.

Farmakodynamik: Kolhydrater i glassen omvandlas snabbt till energi i kroppen, överskottet omvandlas till fett för lagring (se också avsnittet Biverkningar nedan).

Ger behagskänsla i kroppen, troligen då Homo sapiens har utvecklats i en varm tropisk miljö med risk för dehydrering; tillförsel av kallt livsmedel till kroppen ger viss nedkylning och associeras till intag av kallt vatten (Appetite Vol 71: pp 351-60, 2013; Physiol Behav Vol 4: pp1-9, 2009).

Det är i forskning visat att vissa tillsatser/smakämnen skulle kunna ha hälsofrämjande effekter (J Diary Science Vol102: pp14-25, 2019; Acta Sci Pol Technol Aliment 2019; J Food Science, Vol78; ppC1543-50, 2013) så välj din smak med omsorg.

Glass är visat vara lika bra källa till kalcium som mjölk (J Am Diet Assoc Vol 109: pp 830-3, 2009). Tillsats av extra kalcium i glass har visats minska risken för osteoporos hos premenopausala kvinnor (Osteoporos Vol 22: pp 2721-31, 2011).

Dock har ingen effekt visats på smärtupplevelsen hos patienter efter tonsillektomi (Cureus Vol 9: pp e9092, 2020).

Biverkningar:

Huvudvärk (så kallad ”brain freeze”) särskilt hos personer med tidigare känd migrän. Huvudvärken kan bero på kontraktion av blodkärl i hjärnan och därmed minskat blodflöde dit (British Medical Journal Vol 315: pp609, 1997). Huruvida det minskade blodflödet i hjärnan kan påverka kognitiv förmåga är idag okänt, men är ganska osannolikt då kursdeltagarna på Didacticum uppvisar stort engagemang och bra resultat.

Karies (ASDC J Dent Child Vol47: pp 251-4, 1980).

Viktuppgång (Am J Prev Med Vol 31: pp240-3, 2006).

Överdosering: Särskilt stor risk då ”självservering” (Am J Prev Med Vol 31: pp 240-3, 2006).

Beroende. Kolhydrater är visat ökar frisättningen av dopamin i hjärnan (Brain Research Vol 2000: pp 158-64, 2000). Dopamin är nervtransmittern som påverkar beroendecentrum i hjärnan.

Man skulle därför kunna dra slutsatsen att glass på grund av sin eventuella beroendeframkallande effekt skulle kunna göra LiU-medarbetare mer benägna att gå kurser på Didacticum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *